Õppematerjalid

Käesolevasse õppematerjalide panka on koondatud BCS Koolituse erinevate koolituste ja arendusprojektide raames loodud loengumaterjalid ja  e-õppe- ning  enesetäiendamismaterjalid individuaalseks tööks.

Avatud tabaluku ikooniga materjalid on kõigile huvilistele vabalt kasutamiseks. Suletud luku ikooniga materjalid on piiratud kasutamiseks reeglina konkreetsetel koolitustel osalejatele.

Piiratud ligipääsuga materjalide kasutamistingimuste täpsustamiseks või koolitusel osalemiseks võta ühendust BCS Koolitusega.

 

IT spetsialistile

avatud materjalidEUCIP õppekavale vastavad e-kursused eesti keeles

Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine (moodul A - juhtimise valdkond)
Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine
(moodul B - arenduse valdkond)
Infosüsteemi haldus ja tugi
(moodul C - halduse valdkond)

 avatud materjalidEUCIP õppekavale vastavad e-kursused vene keeles

Infosüsteemi kasutamine ja juhtimine (moodul A - juhtimise valdkond)
Infosüsteemi hankimine, arendus ja teostamine (moodul B - arenduse valdkond)
Infosüsteemi haldus ja tugi (moodul C - halduse valdkond)

 Arvutikasutajale

avatud materjalidArvutiõpe baasteadmised I (Infotehnoloogia põhimõisted, tööd operatsioonisüsteemis, failitöötlus, tekstitöötlus, tabelarvutus, informatsioon)

avatud materjalidArvutiõpe baasteadmised II (tekstitöötlus II, tabelarvutus II, esitlusgraafika, kommunikatsioon II, ID-kaart)

avatud materjalidID-kaardi ja e-teenuste veebikoolitus

avatud materjalidUsaldusisiku veebikoolitus

avatud materjalidInfotehnoloogia turvalisuse e-kursus (eesti keeles)

avatud materjalidInfotehnoloogia turvalisuse e-kursus (vene keeles)

E-kursus ECDL eksamiks valmistumiseks

 

NIPIVIDEOD YOUTUBES

 

Kujundajale

  Fototöötlus programmiga GIMP

 

Juhile

   Kinnised õppematerjalidStrateegiline planeerimine  

   Kinnised materjalidJuhtimise kursus IT eest vastutajale - Kuidas saavutada parem üksteisemõistmine äri ja IT vahel

   Kinnised materjalidIT arendusprojekt tööstusettevõttes

 

Õppealajuhataja meistriklass

  Kinnised materjalidÕppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine ning arendamine tehnoloogia toel

  Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused ja nende hindamine

  lkIKT Strateegiline juhtimine koolis lähtuvalt kooli põhitegevusest - õppe ja kasvatustööst

  IKT suunad ja võimalused õppetöö arendamisel. Õpetaja haridustehnoloogilised pädevused ja nende hindamine.

  Õppeprotsessijuhtimine - Sirje Kautsaar

  IKT koolis

  lukkIKT uues põhikooli riiklikus õppekavas

  Õpikeskkonnad ja nende kasutamine

 

Haridustehnoloogidele

  Täienduskoolituse materjalid

  Õppematerjal "See on turvaline IT!"  veebiturvalisuse teemade käsitlemiseks

  Võrgukoostöövahendid hariduses (Juhul kui soovite e-kursust läbida õppejõu juhendamisel või soovite tellida kursust täismahus, siis registreerumiseks palume saata e-kiri aadressile merje@bcs.ee)

 

 

 

Muu

Ants Sild, Baltic Computer Systems AS juhataja, ettekande slaidid Stockholmis Põhja tuleviku foorumil (9. veebruaril 2012) 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/18/57/43/86cbbdaf.pdf

Sulge