Projekt Online4Edu õpetajatele

 

Projekt Online4EDU tutvustab õpetajatele nende igapäevatöös lisandväärtust loovaid veebipõhiseid koostöövahendeid.
Koolitus põhineb rahvusvahelise arvutioskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL standardil ning valmistab osalejad ECDL testi „Koostöö internetis“ sooritamiseks ja enda oskuste sertifitseerimiseks.

Projekti raames toimuvad pilootkoolitused, mis on suunatud algkooli, põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpetajatele. Eestis osaleb projektis 31 õpetajat, kes 11 nädala jooksul läbivad koolituse Moodle õppekeskkonnas juhendaja pideva abi ja toetusega.

Esimene osa õppest kestab 4 nädalat. Saadakse alusteadmised, mis on olulised osa 1  edukaks läbimiseks ja koolituse lõpus rahvusvahelise ECDL eksami „Koostöö internetis“ sooritamiseks. Selles osas õpitakse võrgukoostöövahendite ja pilveteenuste  põhimõisteid, saadakse ülevaade võrgukoostööd toetavatest teenustest ning vahenditest.

Teises, metoodika osas, on rõhk eelmises osas õpitud teoreetiliste teadmiste rakendamisega oma töös. Õpitakse kasutama võrgukoostöövahendeid tundide ette valmistamiseks, õppematerjalide koostamiseks ja koostöö arendamiseks kolleegidega teistes koolides.

Kaks koolitusgruppi alustasid projekti raames oma õpinguid jaanuarikuus. Esimene grupp kogunes Tallinnas toimuvale õppepäevale 5.jaanuaril ja teine grupp 12.jaanuaril. Osalejatele tutvustati projekti raames loodud E-õppekeskkonda Moodle ja tutvustati koolituse sisu ning nõudeid koolituse edukaks läbimiseks.
Koolituse juhendajad, Tarmo Rosenfeldt ja Kristi Vahenurm tutvustasid olulisemaid võrgukoostöövahendite rakendusi ja tööriistasid. 

Viimane õppepäeva toimub ühel grupil 29.märtsil ja teisel 5.aprillil. Grupid esitlevad koolituse käigus ja koostöö tulemusena valminud ettekanded koostöövahendistet ja veebipõhiste koostöö võimalusest, mida saab koolides kasutusele võtta töö efektiivsemaks muutmiseks.   

Iga osalejal on võimalus sooritada ECDL test „Koostöö internetis“ ja omandada rahvusvaheline ECDL sertifikaat.

Projekti “Online4EDU'' kaasrahastatakse Euroopa Liidu programmi ERASMUS+ raames.

http://www.online4edu.eu/
Sulge