Online4Edu

Online4Edu

 

Projekti Online4Edu "Introducing Online collaboration methods and tools  in education" publikatsioonid

  • Oskuste puudused ja koolitusvajadused IT-alaste (võrgukoostöö-) vahendite rakendamisel õpetajatöös, uuringu kokkuvõte (O1 - pdf, 350 KB)
  • Võrgukoostöövahendid hariduses, õppekava (O4 - pdf, 400 KB)
  • Võrgukoostöövahendite kasutamisoskuste baromeeter (O5)
  • Juhendmaterjal koolitus- ja sertifitseerimissüsteemi „Võrgukoostöövahendid ja –metoodika“ rakendamiseks (O6 - pdf, 2,4 MB)

 

 

Projekti kodulehekülg ja täiendav info http://www.online4edu.eu/