Kutseeksamid

IT tugiisiku kutse taotlemine

 • Sooritada 1 EUCIP eksam (halduse moodul C).

IT-süsteemide nooremspetsialisti kutse taotlemine 

 • Esitada kutse andjale 6 kuu praktika- või töötõend.
 • Sooritada erialane praktiline töö ja 2 EUCIP eksamit (halduse moodul C ja juhtimise moodul A) või
  • sooritada 3 EUCIP eksamit (moodulid A, C ja B light).

Praktilise töö kirjeldus ja kutseeksami hindamine (hindamisstandard)

 

Noorem tarkvaraarendaja kutse taotlemine

 • Esitada kutse andjale 6 kuu praktika- või töötõend.
 • Sooritada erialane praktiline töö ja 2 EUCIP eksamit (arenduse moodul B ja juhtimise moodul A) või
  • sooritada 3 EUCIP eksamit (moodulid A, B ja C light).

Praktilise töö kirjeldus ja kutseeksami hindamine (hindamisstandard)

 

EUCIP eksamid

IT-süsteemide kutsete ametlikuks eksamiks on EUCIP (European Certificate of Informatics Professionals). EUCIP programmist lähemalt siin.

 • koosneb kolmest moodulist - haldus, arendus ja juhtimine;
 • elektroonne valikvastustega test veebikeskkonnas;
 • võimalus sooritada eesti, inglise või vene keeles;
 • 45 küsimust igas moodulis;
 • ühe mooduli eksamiaeg 60 minutit;
 • läbimiseks on vaja vastata õigesti 60%-le küsimustest.

Õppematerjalid

 

Eesti keeles 

Vene keeles 

Moodul A Juhtimine/Plan Управление/Plan
Moodul B Arendus/Build Разработка/Build
Moodul C Haldus/Operate Эксплуатация/Operate

 


Näidistestid
 

Eksamitesti demo (ingliskeelne)

Abimaterjalid

EUCIP õppekava 3.0 ENG
EUCIP Programming Language (EPL)

Sulge