BCS Koolituse koostööpartnerid

BCS Koolitus väärtustab professionaalsetest koostööpartneritest koosnevat  võrgustikku, sest vaid koostöös saame pakkuda kvaliteetset ja ajakohast teenust oma klientidele.

Microsoft

Ametlikud kursused IT spetsialistidele ja kasutajatele.

BCS Koolitus omab Microsofti sertifitseeritud koolituskeskuse,  „Microsofti Silver Learning Partner“, tiitlit aastast 1995.

   
 Pearson VUE Authorized Test Center
Pearson VUE
Sertifitseerimiseksamid IT spetsialistidele.

BCS Koolitus on Pearson VUE, kui ühe maailma suurima sertifitseerimiskeskuse, ametlik eksamikeskus.
   
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK)
Mitmed suured koostöös läbiviidud koolitusprojektid, näiteks  mentoripõhine e-teenuste koolitus 20 000 ettevõtlikule inimesele.

BCS Koolitus on EKTK liige aastast 2003.
   
HITSA
HITSA
Mitmed suured koolitusprojektid. Üle-eestilised koolijuhtide koolitused aastast 2005.
   
 Tallinna Ülikool
TLÜ Informaatika Instituut
Informaatika Instituut ja Haridustehnoloogia Keskus on meie pikaajalised koostööpartnerid täiendkoolitusprojektides Eesti koolijuhtidele ja haridustehnoloogidele ning rahvusvahelistes projektides õppekavade arenduseks ja IT lahenduste väljatöötamisel erinevateks haridustehnoloogilisteks vajadusteks (sh kutseandmise eksamisüsteem).
   
Eesti Töötukassa
Koostööpartner erinevates koolitusprojektides. Näiteks: Tark e-Kontor, Klienditeenindajate koolitus, Ettevõtlikkuse koolitus.
   
Vaata Maailma SA
Koostöös BCS Koolitusega on sündinud suuremahulised üle-eestilised koolitusprojektid: 100 000 eestimaalase arvuti- ja internetikasutamise koolitus ning 50 000 eestimaalase ID-kaardi ja e-teenuste koolitused.
   
European Computer Driver's License (ECDL)
Sertifitseerimiseksamid arvutikasutajatele. BCS on ametlik ECDLi (endise nimega AO) eksami- ja koolituskeskus.
   
European Certificate of Informatics Professionals (EUCIP)
Sertifitseerimiseksamid spetsialistidele. BCS Koolitus on ainuke Eesti ametlik EUCIPi eksamikeskus.
   
Eesti Personalitöö Arendamise Ühing (PARE)
Koostööpartner koolitusprojektis Tark e-Kontor. BCS Koolitus on PARE liige aastast 2003.
   
Kutsekoda SA
Kutsete andmine IT spetsialistidele. BCS Koolitus on IT valdkonna ametlik kutseandja Eesti Vabariigis.
   
Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove
BCS Koolitus on aktiivne koostööpartner kutsemeistrivõistluste korraldamisel.
   

BCS Koolituse teenused tuginevad rahvusvahelistel läbiproovitud kvaliteedistandarditel ja meetoditel.

UKAS management BCS Koolituse kõik tegevusvaldkonnad: koolitus, konsultatsioon ja projektijuhtimine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas on 2009. aastast Lloyd's Register Eesti poolt ISO 9001-2008 sertifitseeritud.         
Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus ja Teadusministeerium on hinnanud meie õppekavasid ning omistanud BCS Koolitusele koolitusload järgmiste koolitusteenuste osutamiseks: „Arvutiõpe IT kasutajatele“ ja „Arvutiõpe IT spetsialistidele“, „Ettevõtluskoolitus“ ning „Telefonioperaatori koolitus", "Tööotsingukoolitus" ja "Klienditeeninduse ja müügi koolitus.

Mitmed BCS Koolituse poolt läbiviidud projektid on rahastatud Euroopa Liidu Struktuurifondide poolt.

BCS Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

 

BCS Koolitus AS, Aia 7, 10111 Tallinn, Tel: +372 680 6880  www.bcskoolitus.ee

Mitmed BCS Koolituse poolt läbiviidud projektid on rahastatud Euroopa Liidu Struktuurifondide poolt.

Sulge