Koolitused

Dokumentide vormistamine ja süsteemne haldamine juhiabidele

Koolituse eesmärk on tutvustada läbi praktiliste harjutuste dokumendihaldussüsteemi. Koolitusel õpitakse koostama korrektseid standardile vastavaid dokumente ning teostama elementaarsemaid andmeanalüüsi toiminguid.

Eelteadmised: igapäevane MS Wordi ning MS Exceli kasutusoskus

Vaata lähemalt
Blankettide ja reklaammaterjalide vormistamine

Koolituse läbinu oskab:

- luua erinevaid Wordi blankette ja põhju
- vormistada kauneid väljasaadetavaid kutseid/reklaamlehti
- luua arvutis täidetavaid Wordi blankette

Eelteadmised: tekstitöötluse baasoskused

Vaata lähemalt
Tekstitöötluse põhikursus

Koolituse tulemusena oskate:

  • dokumente, tabeleid korrektselt koostada, kujundada, printida 
  • teostada hulgipostitust 
  • hallata ja vormistada pikki dokumente 
  • luua ja kasutada erinevaid dokumendipõhju 
  • kaitsta dokumente

Eelteadmised: töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel

Vaata lähemalt
MS Wordi jätkukursus

Koolituse eesmärk on anda süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Wordi võimaluste efektiivseks kasutamiseks.

Koolituse läbinu:

  • kasutab töid kiirendavaid nippe
  • koostab professionaalselt mahukaid dokumente
  • oskab korrektselt vormistada  erinevaid juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente

Eelteadmised: Tekstitöötluse baasoskused

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Dokumendi korrektne vormistus MS Wordi abil!

Vaata lähemalt
Praktikum: Dokumendi korrektne vormistus MS Wordi abil

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ja juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis on suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.

Vaata lähemalt
Sulge