Koolitused

Päringute kirjutamine Microsoft SQL Server 2008 Transact SQL keeles (MOC#2778A Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL)

3-päevane põhjalik praktiline päringukursus spetsialistidele, kes töös kasutavad SQL keele päringuid. Teadmised antakse Microsoft SQL Server 2008 Transact SQL keele põhjal kuid see ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

Vaata lähemalt
SQL Server 2012: Ärianalüüsi andmelaod

5-päevasel kursusel õpib kursuslane tundma andmeladude ülesehitust, ettevalmistust ja realiseerimist Microsoft SQL Server 2012 vahenditega. Kursuse käigus saab õppur praktiliste näidete varal omandada kogemusi ETL operatsioonide rakendamiseks. Lisaks on kursus ettevalmistava iseloomuga sertifitseerimiseksamile 70-463

Vaata lähemalt
Päringute kirjutamine SQL Server 2012 keskkonnas (MOC#10774 Querying Microsoft SQL Server 2012)

3-päevane praktiline kursus annab vajalikud teadmised ja oskuse andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2012 keskkonnas. See ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

Vaata lähemalt
Uus liitkursus! SQL Server 2012: Andmebaaside arendus ja haldus (MOC#10775/10776 baasil )

5-päevane liitkursus annab praktilised oskused ja teadmised SQL Server 2012 platvormi haldamises ja arendamises. Kursuse käigus õpib kursuslane kasutama SQL Server 2012 põhilisi haldusvahendeid ja omadusi andmebaasi ülesehitamisel. Vaatluse all on ka tabeli disainimise ja loomise vahendid ja praktikad. Kursuse käigus õpib kursuslane looma erinevaid andmebaasi objekte kaasates tabelid, vaated, funktsioonid ja protseduurid. Koolitus on üles ehitatud kursuste 10775 Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases ja 10776 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases. NB! Koolitus sisaldab mõlema koolituse materjale!

Vaata lähemalt
Microsoft SQL Server 2012 andmebaasihaldus (MOC#10775 Administering Microsoft SQL Server Databases)

5-päeane põhjalik kursus annab õpilastele vajalikud teadmised ja oskuse Microsoft SQL Server 2012 andmebaasi haldamiseks. Koolitus on suunatud spetsialistile MS SQL Server 2012 toote andmebaasihalduse  funktsionaalsuse ja vahendite õpetamisele. Osalemiseks vajalikud põhiteadmised Microsoft Windows operatsioonisüsteemist ja selle põhifunktsioonidest, relatsioonilistest andmebaaside ülesehitusest, päringutest ja päringukeelest. Sobiv jätkukursus  MOC 10774A: Writing T-SQL Queries for Microsoft SQL Server 2012 osavõtnutele.

Vaata lähemalt
SQL andmebaasi päringud (MOC#20461 Querying Microsoft SQL Server 2014)

4-päevane praktiline kursus annab vajalikud teadmised ja oskuse andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2012 keskkonnas. See ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Microsoft SQL 2014 andmeaida haldus (MOC#20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server®)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20463 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2014 andmeaida  paigaldusest, haldusest ja kasutamisest.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
SQL andmebaaside haldus MOC#20462 Administering Microsoft SQL Server Databases

This instructor-led course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe core database administration tasks and tools.
 • Install and configure SQL Server 2014.
 • Configure SQL Server databases and storage.
 • Plan and implement a backup strategy.
 • Restore databases from backups.
 • Import and export data. Monitor SQL Server.
 • Trace SQL Server activity.
 • Manage SQL Server security.
 • Audit data access and encrypt data.
 • Perform ongoing database maintenance.
 • Automate SQL Server maintenance with SQL Server Agent Jobs.
 • Configure Database Mail, alerts and notifications.

Prerequisities  - workibg with databases, knowledge about Windows virualisation.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Microsoft SQL serveri andmehalduse lahendused (MOC#20465 Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server®)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20465 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2014 andmebaaside planeerimisest, kõrgkäideldavusest ning pilvelahendustesse integreerimisest.

Vaata lähemalt
SQL serveri administreerimine ja kõrgkäideldavuslahenduste rakendamine (Liitkursus MOC#20462 Administering Microsoft SQL Server Databases ja MOC#20465 Designing a Data Solution with Microsoft® SQL Server® baasil)
 • Koolituse läbinu omandab teadmised SQL server 2014 andmebaaside paigaldusest, haldusest ja seirest.
 • Omandab teadmised kõrgkäideldavuslahendustest SQL Server 2014 jaoks.
 • Õpib rakendama Windows Serveri klastrit ja AlwaysOn klastri instantse.
 • Omandab teadmised andmebaaside replikeerimisest.
Vaata lähemalt
T-SQL andmebaasi päringud (MOC#20761 - Querying Data with Transact-SQL)

3-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20761 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2016 keskkonnas.

Koolituse eesmärgiks anda teadmised andmebaasi päringute moodustamiseks SQL Server keskkonnas.

Vaata lähemalt
SQL 2016 andmebaaside halduse uuendused (MOC#10986 - Updating Your Skills to SQL server 2016)

2-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20765 baasil on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad täiendada enda teadmisi SQL server 2016 andmebaaside paigaldusest, haldusest ja seirest.

Koolituse läbinu oskab:

 • oskab kirjeldada SQL 2016 uut funktsionaalsust
 • teab uusi võimalusi SQL 2016 jõudluse ja turvalisuse parendamiseks
 • oskab seadistada SQL serveri uusi võimalusi käideldavuse ja laiendatavuse parendamiseks
 • oskab kirjeldada täiendatud aruandluse ja Power BI võimalusi
 • valdab uusi võimalusi OLAP protsessimisel
 • teab SQL serveri pilvefunktsionaalsust

Koolitusel osalemise eelduseks on töökogemus relatsiooniliste andmebaasidega ja teadmised Windowsi operatsioonisüsteemi funktsionaalsusest ja virtualiseerimisest.

Vaata lähemalt
SQL 2016 andmebaaside halduse uuendused (MOC#20765 - Provisioning SQL Databases)

About this course

This two-day instructor-led course provides students with the knowledge and skills toprovision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

At course completion

 • After completing this course, students will be able to:
 • Provision a Database Server
 • Upgrade SQL Server
 • Configure SQL Server
 • Manage Databases and Files (shared)

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Administering, developing, and implementing data warehouses with Microsoft SQL Server (based on MOC#20461, MOC#20462 and MOC#20463)

The main goal of this course is to  provide students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries,  to Administrate the databases and  to Implement a data warehouse for Microsoft SQL Server 2014.

Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Business Intelligence implementation using Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20767 and MOC#20768)

The main coal of this five-day instructor-led course is to provide students with the knowledge and skills to provision a Microsoft SQL Server 2016 database. The course covers SQL Server 2016 provision both on-premise and in Azure, and covers installing from new and migrating from an existing install.

After completing this course, students will be able to:

 • Provision a Database Server.
 • Upgrade SQL Server.
 • Configure SQL Server.
 • Manage Databases and Files (shared).
 • Describe the components, architecture, and nature of a BI solution
 • Create a multidimensional database with Analysis Services
 • Implement dimensions in a cube
 • Implement measures and measure groups in a cube
 • Use MDX syntax
 • Customize a cube
 • Implement a tabular database
 • Use DAX to query a tabular model
 • Use data mining for predictive analysis

Prerequisites:

• Working knowledge of relational databases.
• Working knowledge of Transact-SQL.
• Some experience with database design.
• This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Database administration with Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20764 and MOC#20765)

This five-day instructor-led course provides students who administer and maintain SQL Server databases with the knowledge and skills to administer a SQL server database infrastructure. Additionally, it will be of use to individuals who develop applications that deliver content from SQL Server databases.

After completing this course, students will be able to:

 • Authenticate and authorize users
 • Assign server and database roles
 • Authorize users to access resources
 • Protect data with encryption and auditing
 • Describe recovery models and backup strategies
 • Backup SQL Server databases
 • Restore SQL Server databases
 • Automate database management
 • Configure security for the SQL Server agent
 • Manage alerts and notifications
 • Managing SQL Server using PowerShell
 • Trace access to SQL Server
 • Monitor a SQL Server infrastructure
 • Troubleshoot a SQL Server infrastructure
 • Import and export data
 • Provision a Database Server
 • Upgrade SQL Server
 • Configure SQL Server
 • Manage Databases and Files (shared)
 • Provision, migrate and manage databases in the cloud

 Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Database development with Microsoft SQL Server 2016 (based on MOC#20761 and MOC#20762)

The main coal of this cource is to introduce students to Transact-SQL and Developing SQL databases.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe key capabilities and components of SQL Server 2016.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.
 • Design and Implement Tables.
 • Describe advanced table designs
 • Ensure Data Integrity through Constraints.
 • Describe indexes, including Optimized and Columnstore indexes
 • Design and Implement Views.
 • Design and Implement Stored Procedures.
 • Design and Implement User Defined Functions.
 • Respond to data manipulation using triggers.
 • Design and Implement In-Memory Tables.
 • Implement Managed Code in SQL Server.
 • Store and Query XML Data.
 • Work with Spatial Data.
 • Store and Query Blobs and Text Documents

 Prerequisites:

 • Working knowledge of relational databases.
 • Working knowledge of Transact-SQL.
 • Some experience with database design.
 • This course is NOT recommended to junior developers.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
MOC#20761: Querying Data with Transact-SQL

This course is designed to introduce students to Transact-SQL. It is designed in such a way that the first three days can be taught as a course to students requiring the knowledge for other courses in the SQL Server curriculum. Days 4 & 5 teach the remaining skills required to take exam 70-761.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe key capabilities and components of SQL Server.
 • Describe T-SQL, sets, and predicate logic.
 • Write a single table SELECT statement.
 • Write a multi-table SELECT statement.
 • Write SELECT statements with filtering and sorting.
 • Describe how SQL Server uses data types.
 • Write DML statements.
 • Write queries that use built-in functions.
 • Write queries that aggregate data.
 • Write subqueries.
 • Create and implement views and table-valued functions.
 • Use set operators to combine query results.
 • Write queries that use window ranking, offset, and aggregate functions.
 • Transform data by implementing pivot, unpivot, rollup and cube.
 • Create and implement stored procedures.
 • Add programming constructs such as variables, conditions, and loops to T-SQL code.

Prerequisites:

 • Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
 • Working knowledge of relational databases.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Sulge