Koolitused

Arvuti baasoskuste koolitus (ECDL Base ettevalmistusprogramm)

 

Koolituse läbinuna:

 • Oskate kasutada Microsofti kontoritarkvara põhiprogramme MS Word, MS Excel ja MS Outlook baastasemel
 • Olete ettevalmistatud rahvusvahelise programmi ECDL Base profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Base sertifikaadi
 • Omandate failihalduse ja Windows keskkonnas töötamise baasoskused
 • Omandate veebisirvimise ja suhtluse oskused

NB! Koolituse maksumus sisaldab 4 eksami sooritamist.
Tavahind ühele eksamile koolituse väliselt on 13 eurot (koos km-ga)

Iseseisvaks õppimiseks:

Arvutiõpe baasteadmised I (Infotehnoloogia põhimõisted, tööd operatsioonisüsteemis, failitöötlus, tekstitöötlus, tabelarvutus, informatsioon)

Arvutiõpe baasteadmised II (tekstitöötlus II, tabelarvutus II, esitlusgraafika, kommunikatsioon II, ID-kaart)

Vaata lähemalt
Arvuti baasoskuste koolitus (ECDL Standard ettevalmistusprogramm)

Koolituse tulemusena omandate:

 • Microsofti kontoritarkvara põhiprogrammide MS word, MS Excel, MS Powerpoint ja MS Outlook osakused baastasemel
 • hea ülevaate turvalisest arvuti kasutamisest ja elektroonsest suhtlusest
 • Windows operatsioonisüsteemi kasutamisoskused
 • elektroonse failihalduse ja veebisirvimise oskused
 • erinevate veebipõhiste koostöövahendite kasutamisoskused (SKYPE, Google, Facebook)
 • ettevalmistuse rahvusvahelise programmi ECDL Standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Standard sertifikaadi.

Koolituse hind sisaldab 7 ECDL eksamit. Koolituse hind ilma eksamiteta 560,00 eur + km 

NB! Koolitus kestab kokku 5 päeva ja toimub kahes jaos.

Vaata lähemalt
Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel

Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid. Tähtsal kohal on koolitusel koostöö ja ainete lõimimine. Lõimitakse õppeainetest eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja kunstiõpetust. Koolitusel käsitletavad teemad: ühiskirjutusvahendid, mängud ja nende loomine, videotöötlus, pilditöötlus, avatud õpikeskkonnad. Kursuse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda IKT-d erinevate ainetega ning kuidas neid aineid lõimida. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega.

Koolitust on võimalik tellida ka  kokkuleppel maakondadesse (min 15 osalejat)

Vaata lähemalt
Õppealajuhataja meistriklass: õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimine ning arendamine tehnoloogia toel

Tänapäeval kooli juhtimises on tehnoloogial üha tähtsam roll. Õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel aitab IKT arengusuundade mõistmine ning tehnoloogia oskuslik rakendamine luua kaasaegse õpikeskkonna, mis soodustab õppeainete lõimimist, õpetajatevahelist koostööd ja valmistab õpilased ette eluks infoühiskonnas.
Tehnoloogia pakub juhile hulgaliselt ka võimalus, mida saab kasutada eestvedamises, meeskonnatöös, tagasiside andmisel ning administratiivtöös.
Õppealajuhatajate meistriklassis tutvustatakse, kuidas kasutada kõiki neid võimalusi kaasaegse kooli õppe- ja kasvatusprotsessi juhtimisel ja meeskonnatöö arendamisel ning uue riikliku õppekava nõuete täitmisel.

Vaata lähemalt
Moodle administreerimine üldhariduskoolis

Koolituse eesmärk ja sisu: anda põhjalik ülevaade õpihaldussüsteemi Moodle administreerimise osast: kasutajate haldus (kontod, õigused ja rollid); kursuste haldus (loomine, kategoriseerimine, kustutamine, varukoopiad); Moodle moodulite (tegevused, plokid) haldamine; Moodle kujundus ja esileht; ülevaated, sh logid ja statistika. Koolituse käigus tutvustatakse Moodle keskkonna hankimise ja kasutamise võimalusi Eesti kontekstis ning e-kursuste loomise ja läbiviimise protsessi õpetaja rollis.

Koolituse raames võimaldatakse osalejatele kasutada Tallinna Ülikooli või BCS Koolituse Moodle süsteemi, kuid võib kasutada ka osaleja poolt hallatavat Moodle’t.

Vaata lähemalt
IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva

Koolitusel demonstreeritakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.

Koolitusel käsitletavad teemad: loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega, esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis, ühiskirjutamise vahendid, veebipõhiste testide ja mängude loomine, taskuhääling, nutitelefon võõrkeeletunnis. Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

Koolitus toimub kahel päeval, koolituse kestus on 8 ak tundi, mõlemal päeval  kella 14.45 -17.45

Vaata lähemalt
UUS! ECDL Base ettevalmistusprogramm – Arvuti baasteadmised (vene keeles)

Koolituse tulemusena:

 • Oskate kasutada Microsofti kontoritarkvara põhiprogramme MS Word, MS Excel ja MS Outlook baastasemel
 • Olete ettevalmistatud rahvusvahelise programmi ECDL Base profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Base sertifikaadi
 • Omandate baasoskused Windows 7 keskkonnas töötamises ja failihalduses
 • Omandate veebisirvimise ja suhtluse oskused

NB! Koolituse maksumus sisaldab 4 eksami sooritamist (eksami tegemise aeg lisandub koolituse ajale)
Tavahind ühele eksamile koolituse väliselt on 13 eurot (koos km-ga)

Iseseisvaks õppimiseks:

Arvutiõpe baasteadmised I (Infotehnoloogia põhimõisted, tööd operatsioonisüsteemis, failitöötlus, tekstitöötlus, tabelarvutus, informatsioon)

Arvutiõpe baasteadmised II (tekstitöötlus II, tabelarvutus II, esitlusgraafika, kommunikatsioon II, ID-kaart)

Vaata lähemalt
Tehnoloogilist lahendust Tark Klass tutvustav seminar

Tulge tutvuge koolidele mõeldud tehnoloogilise lahendusega Tark Klass seminaril

Koolid on varustatud tehnoloogiliste vahendite ja võimalustega järjest paremini, kuid kasutavad neist sageli vaid väikest osa. Selleks, et aidata haridusasutustel seda potentsiaali paremini ära kasutada, on koostöös Microsoftiga välja töötatud koolidele mõeldud tehnoloogiline lahendus Tark Klass, mis aitab koolitöö viia uuele, kõrgemale tasemele.

 

Vaata lähemalt
Targa klassi lahenduse kasutamine õppetöös

"Targa klassi lahenduse kasutamine õppetöös" on spetsiaalne koolitusprogramm, mis võimaldab Targa klassi lahendustenda koolis koheselt kasutama hakata.

Vaata lähemalt
Võrgukoostöövahendid hariduses

Koolituse käigus õpitakse kasutama enam kasutatavaid võrgukoostöövahendeid ning tutvustatakse e-kursust "Võrgukoostöövahendid hariduses", mis on valminud projekti Online4EDU raames. E-kursust on võimalik edaspidi iseseisvalt kasutada (külalisena), registreeritud kasutajana (lektori juhendamisel) või eraldi koolitusena.

Palume osalejatel kaasa võtta süle- või tahvelarvuti.

Online4EDU on koostööprojekt, mille eesmärgiks on anda õpetajatele oskused kasutada õpetamisel veebipõhiseid koostöövahendeid. Projekti kohta saab täiendavalt lugeda siit.

Täiendavate küsimuste puhul pöörduge meie projektijuhi poole:

Merje Vaide - Merje.Vaide@bcs.ee

Vaata lähemalt
Microsofti pilvetehnoloogia kasutamine ühises õppetöös

Koolitus annab ülevaate, kuidas kasutada MS Office 365 uusi võimalusi õppetöö korraldamiseks ja õpilaste kaasamiseks õppeprotsessi.

Koolituse eesmärk: koolituse tulemusena oskab osaleja kasutada MS Office 365 võimalusi õppetöö korraldamiseks.

Koolituse läbinu:

 • teab Windows 10 uusi võimalusi,
 • tunneb Office 365 töökeskkonna võimalusi ja oskab neid kasutada ühise õppetöö korraldamiseks.

Vajalikud eelteadmised koolituseks: eelnev kokkupuude MS Office programmidega, kogemus Windows keskkonnas töötamises.

Vaata lähemalt
Sulge