Koolitused

.NET 4 arenduskursus eksami 70-515 ettevalmistuseks

4-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi nüüdisaegsete ASP.NET MVC ja Web Forms rakenduste arenduseks, kasutades . NET Framework 4 vahendeid ja tehnoloogiat. Keskendutakse programmeerimistehnikale, mis parandab veebirakenduste jõudlust kui ka skaleeritavust. ASP.NET MVC tutvustatakse ja võrreldakse Web Forms’iga  nii, et kursuslased teavad, millal mida tuleks ehk võiks kasutada.

Course 10264: Developing Web Applications with Microsoft Visual Studio 2010

Vaata lähemalt
Visual Basic Microsoft Excel baasil

Kursusel vaadatakse üle programmeerimise põhitõed ning õpetatakse, kuidas saaks luua Excelisse uusi funktsioone ning automatiseerida või lihtsustada rutiinseid tegevusi.

Vaata lähemalt
Java edasijõudnukursus

Kui on selged Java programmeerimise põhitõed, kuid sellest jääb väheseks, et asuda ise valmisrakendusi kirjutama, siis Java edasijõudnukursus aitab seda lünka täita. Kursusel tuletame meelde hädavajalikud oskused ning vaatame ringiga läbi teemad, mis rakenduste koostamisel pea paratamatult ette tulevad.

Koolituse eesmärgiks on meelde tuletada Java põhioskused ning tutvuda süvenenult mõnede külgedega, mis iseõppimise juures vahel keeruliseks jäävad.

Koolituse läbinu:

 • Saab hakkama objektorienteeritud programmide koostamisega, tunneb sealseid mõisteid, võimalusi, probleeme ja lahendusi.
 • Suudab geneerilisi tüüpe luua ja neid oma rakendustes kasutada
 • Tunneb lõimedega seotud programmide ohte ja oskab neist hoiduda."

Koolituse läbimise eelduseks on varasem kogemus Java, C# või mõne muu objektorienteeritud programmeerimiskeelega.

Vaata lähemalt
Objektorienteeritud veebirakenduste koostamine PHP abil (edasijõudnutase)

2-päevase koolituse tulemusena

 • Suudab suurema veebirakenduse loomise jagada teostatavateks alamosadeks.
 • Suudab alamosad vormistada edaspidistes lahendustes taaskasutatavale kujule.
 • Julgeb oma lahenduse juures kasutada varemvalminud komponente.
 • Tunneb rakenduse testimise mooduseid.
 • Suudab asünkroonse andmevahetuse abil vältida lehe pidevat uuesti laadimist.
Vaata lähemalt
Agiilsete metoodikate koolitus kutsekoolidele

Saada ülevaade mis on Agile metoodikad, millel need põhinevad, miks neid kasutada, millist efekti sellest klient saab. Tutvuda erinevate praktiliste näidetega ja saada ülevaade millised on agiilse tarkvaraarenduse võimalikud ohud. Agiilse tarkvaraarenduse praktikad ja agiilse meeskonna igapäevane töö - miks ja kuidas asju tehakse. Ülevaate saamine agiilsetest tarkvaraarendusmetoodikatest, nende põhimõtetest, miks neid kasutada, millist efekti nendest saab klient. Saada aru võimalikest raskustest agiilse tarkvaraarenduse juurutamisel. 

Vaata lähemalt
JavaScripti kursus PHP arendajale

Javascript on Eestis teenimatult tagaplaanil, muu maailm arendab keskkonnas jõudsasti. Koolituse eesmärk on panna ka uuemad Javascripti tehnoloogiaid veebis nutikalt enda kasuks tööle. Eesmärgiks tuua JS ja veebi uued võimalused programmeerijate teadvusesse ja vähendada hirmu nende ees. Ringi vaadates näeme ikka veel JavaScripti vääritimõistmist palju (ning asjatut halvustamist) samal ajal kui veeb järjest enam hoogu juurde saab, rikastatult  uute võimalustega.
Seega keskendume  ülevaatele ja silmaringi avardamisele.

Ootatav tulemus: kursuslane teeb ja näeb oma silmaga veebis toimetamise uusi võimalusi ja on kursuse lõpuks täis tahtmist neid töös rakendada.

Vaata lähemalt
Java koolitus Programmer I taseme eksami ettevalmistamiseks

Koolituse eesmärgiks on tutvuda Java keeles programmeerimise põhiteemadega, mida kontrollitakse Programmer I taseme eksami juures.
Koolitus on praktiline ja samuti tuuakse näited reaalsetest probleemidest ning lahendustest tarkvaraarenduse protsessis.

Koolituse läbinu:

 • Suudab käivitada Java programme.
 • Tunneb andmetüüpe.
 • Oskab kavandada ja koostada alamprogramme.
 • Oskab koostada ja analüüsida objektorienteeritud näiteid ning kasutada sealjuures pärilust.
Vaata lähemalt
Agiilsed metoodikad

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, mis on Agile metoodikad, millel need põhinevad, miks neid kasutada, millist efekti sellest saab klient. Tutvume erinevate praktiliste näidetega ja anename ülevaate, millised on agiilse tarkvaraarenduse võimalikud ohud. Vaatame üle agiilse tarkvaraarenduse praktikad ja agiilse meeskonna igapäevane töö - miks ja kuidas asju tehakse, samuti võimalikud raskusted agiilse tarkvaraarenduse juurutamisel.

Vaata lähemalt
JavaScripti võimalused

Sissejuhatus javascripti annab tugeva baasteadmise. Näidete ja praktikaga saab näha trikke ja võimalusi, mis muudavad igapäevatöö efektiivsemaks ja nauditavamaks. Õppija jaoks muutuvad komistuskivid võimsateks vahenditeks.

Vaata lähemalt
Introduction to Web Development with Microsoft® Visual Studio® 2010

Microsoft Official Courses On-Demand (MOC On-Demand) on e-kursused, mis võimaldavad MOC kursuse läbida oma graafiku alusel. Kursusel osaleja saab ligipääsu loenguvideotele, kirjalikule materjalile ja praktiliste harjutuste keskkonnale, lisaks on kursuse osaks testid, et oma teadmiste omandamist kontrollida.

Kursused on inglise keeles!

This course provides knowledge and skills on developing Web applications by using Microsoft Visual Studio.

Audience profile

This course is intended for Web developers who are beginners and have knowledge of Hypertext Markup Language (HTML) or Dynamic HTML (DHTML), along with some knowledge of a scripting language such as Visual Basic Scripting Edition or Microsoft Jscript.

Students are required to have the following skills:

 • Ability to construct a simple Web page using a Microsoft or 3rd Party tool. For example, create or customize a Web Page on a SharePoint site.

Access Perieod to the On-Demand Course is 3 months.

Vaata lähemalt
Frontend Development and Web Design (UX/UI) with HTML5 and CSS3

This course provides an introduction to HTML5 and CSS3 to help students gain basic programming skills. We will focus on using HTML5/CSS3 to implement programming logic, define and use variables, develop user interfaces, capture and validate user input, and create well-structured application.

This course helps students to use Interaction design methodologies to make a responsive web application and enhance the user experience.

The goal of the course is for the participant to gain a strong foundation for frontend web development and User Interface design.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use HTML5 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes.
 • Style/Design HTML5 pages by using CSS3.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Enhance the user experience (UX) by improving the responsiveness of a Web application

Professional developers and non-proffesionals are equaly welcomed to take part of the cource. Some recommendation of previous experience:

 • Professional developers who have 4-9 month of programming experience and are interested in developing web applications using HTML5 and CSS3.
 • Non-professionals with 1-3 month experience in creating web applications.
 • People without a developer background who are interested in creating web applications.
 • Junior frontend/software developers and other who are willing to make a rich website in terms of design and developments

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
JavaScript Fundamentals

This course provides an introduction to JavaScript and helps students to implement programming logic, create a well-structured application, develop user interfaces, define and use variables, perform looping and branching and capture and validate user inputs. You will learn how to build and improve a good user interface, how to make it sharper and more beutiful using JavaScript.

The main goal of this course is to gain a strong skill in adding more features into a web page and make a richer user interface design.

After finishing this course student has the ability to:

 • Know core JavaScript syntax
 • Use arrays, numbers, strings, dates and objects
 • Work with DOM and nodes
 • Use JavaScript Libraries 
 • Work with events and event listeners
 • Make UI enhancement

Professional developers and non-proffesionals are equaly welcomed to take part of the cource. Some recommendation of previous experience:

 • Professional developers who have 6-12 month of programming experience and are interested in developing web applications using HTML5 with JavaScript and CSS3.
 • Non-professionals with 4-8 month experience of creating web applications using HTML5/CSS3 with simple JavaScript code.
 • Junior frontend/software developers and others who are willing to make a richer website by using JavaScript.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Java Basic Programming

In this course we will focus how to use Java to implement programming logic, define and use objects and variables to create a responsive application.

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with Java language and become able to create a full-featured program.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use Java IDE including eclipse/ Intellij IDE
 • Describe the new features of  Java, and demonstrate how java works
 • Create objects and define classes and methods and use them in various ways
 • Describe and recognize JVM and JDKs
 • Explain the  runtime architecture
 • Explain encapsulation
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
iOS Basic Programming

In this course we will learn how to build and improve a responsive application using swift language in xcode.

The main goal of the course is to gain a strong skill in prgramming with Swift language and become able to create a full-featured program for iOS devices and apple watch.

After finishing this course student has the ability to:

 • Use core Swift syntax
 • Use arrays, numbers, strings, data types and objects
 • Use classes and methods
 • Use Libraries
 • Create a responsive application for iOS devices
 • Create a responsive application for apple watch

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Php basic programming

The main goal of this course is to gain a strong skill in creating and managing website backend using PHP.

After finishing this course student has the ability to:

 • Create a website with powerful platform
 • Create a feature-rich website
 • Create and connect the database with the website
 • Customize the website with modifying the datas
 • Extend the website capablities with Php

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Python basic programming

In this course we will focus on using Python to implement programming logic, define and use objects and variables to create a responsive Application.

The main goal of this course is to gain a strong skill in prgramming with Python language and become able to create a full-featured program.

After finishing this course student has the ability to:

 • Write complex code using Python
 • Create a full-featured application
 • Know Python syntax
 • Use classes and methods
 • Create variables and constructors
 • Use libraries
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Coding - from Zero to Hero (evening class)

This course offers an opportunity to develop your knowledge in programming specially in Java to implement programming logic, and create a responsive application. Taking a broadly chronological approach the course covers most of the important topics which a developer needs to know. This course starts with basic Java syntax and leads to multi-threading and to topics which are on an advance level of java coding.

After each session, you are going to do an assignment specifically for the subject that has been covered during the session. In this course every week we have one session which lasts 2 hours so you will find loads of time to work on the subjects that you learn each and every session.

By the end of the course you will have a broad understanding of Java coding and you are able to design and create a full-featured app using Java language. No prior knowledge is required, just an interest and love for coding and eagerness to learn more! 

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with Java language and become cabable of creating a full-featured program.

How will you learn?

 • Hands-on experience. You will learn the course with a world class developer and will enjoy the course by experiencing real world applications in an appropriate pace.
 • Modern Studios. You will use one of the modern studios that we have with fully-equipped machines which enables you to do your coding in an smooth and easy way.
 • Cutting edge coding techniques. You will learn techniques which have been used by current world leading Java developers.
 • Access to materials. You will have access to the presentations and examples that cover the session topics.

 

After finishing this course you will have the ability to:

 • Use Java IDE including eclipse/ Intellij IDE
 • Describe the new features of Java and demonstrate how Java works
 • Create objects and define classes and methods and use them in various ways
 • Describe and recognize JVM, JDKs and JREs
 • Explain the runtime architecture
 • Explain encapsulation
 • Make a responsive application

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Class will take place on Tuesday evenings for 10 consequtive weeks starting from the 24th of January 2017.

Vaata lähemalt
Working with advanced frontend framework Angular

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming Web applications with Angular and become able to create a web application. During the course you will learn how to work with Angular. You will learn core features of Angular and will be able to use it in order to enhance your website. Angular comes with Typescript language which is superset to JavaScript. So that, you will learn how to use TypeScript and Angular to create a user interface for your web application. 

After finishing this course student has the abilities to:

 • Use Angular.
 • Describe the new features of the framework and demonstrate how they work.
 • Create web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Enhance the user experience by improving the responsiveness of a web application
 • Create a full-featured user interface 

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Our class Frontend Development and Web Design (UX/UI) with HTML5 and CSS3 is a good starting point to cover the prerequisites needed for this class but its not required to attend.

Vaata lähemalt
Android Basic Programming

In this course you will learn how to build and improve a responsive application using Android studio.

The main goal of the course is to gain a strong skill in programming with android studio and to become able to create a full-featured program for android.

After finishing this course student has the ability to:

 • Know core of the best language used for android development
 • Use arrays, numbers, strings, data types and objects
 • Use classes and methods
 • Use Libraries and resources
 • Make a responsive application for Android devices

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Programming in C# (MOC#20483)

This training course teaches developers the programming skills that are required for developers to create Windows applications using the C# language. During their time in the classroom students review the basics of C# program structure, language syntax, and implementation details, and then consolidate their knowledge throughout the week as they build an application that incorporates several features of the .NET Framework 4.5.

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the core syntax and features of C#.
 • Create and call methods, catch and handle exceptions, and describe the monitoring requirements of large-scale applications.
 • Implement the basic structure and essential elements of a typical desktop application.
 • Create classes, define and implement interfaces, and create and use generic collections.
 • Use inheritance to create a class hierarchy, extend a .NET Framework class, and create generic classes and methods.
 • Read and write data by using file input/output and streams, and serialize and deserialize data in different formats.
 • Create and use an entity data model for accessing a database and use LINQ to query and update data.
 • Use the types in the System.Net namespace and WCF Data Services to access and query remote data.
 • Build a graphical user interface by using XAML.
 • Improve the throughput and response time of applications by using tasks and asynchronous operations.
 • Integrate unmanaged libraries and dynamic components into a C# application.
 • Examine the metadata of types by using reflection, create and use custom attributes, generate code at runtime, and manage assembly versions.
 • Encrypt and decrypt data by using symmetric and asymmetric encryption.

Prerequisites: Developers attending this course should have gained some limited experience using C# to complete basic programming tasks. To learn more about the required level ask directly from our lecturer Amir Zare Pashaei.

Vaata lähemalt
MOC#20486B: Developing ASP.Net MVC 4 web application

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework 4.5 tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of a web application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used.

 

 

 

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
MOC#20480B Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

The main goal of this course is for students to gain basic HTML5/CSS3/JavaScript programming skills - that is the entry point into both the Web application and Windows Store apps training paths. The course focuses on using HTML5/CSS3/JavaScript to implement programming logic, define and use variables, perform looping and branching, develop user interfaces, capture and validate user input, store data, and create well-structured application.

After complting this course students will be able to:

 • Use Visual Studio 2012 to create and run a Web application.
 • Describe the new features of HTML5, and create and style HTML5 pages.
 • Add interactivity to an HTML5 page by using JavaScript.
 • Create HTML5 forms by using different input types, and validate user input by using HTML5 attributes and JavaScript code.
 • Send and receive data to and from a remote data source by using XMLHTTP Request objects and jQuery AJAX operations.
 • Style HTML5 pages by using CSS3.
 • Create well-structured and easily-maintainable JavaScript code.
 • Use common HTML5 APIs in interactive Web applications.
 • Create Web applications that support offline operations.
 • Create HTML5 Web pages that can adapt to different devices and form factors.
 • Add advanced graphics to an HTML5 page by using Canvas elements, and by using and Scalable Vector Graphics.
 • Enhance the user experience by adding animations to an HTML5 page.
 • Use Web Sockets to send and receive data between a Web application and a server.
 • Improve the responsiveness of a Web application that performs long-running operations by using Web Worker processes.

Prerequisites: Basic programming skills including some experience with JavaScript, bacis knowledge of creating Windows client aplications and using Visual Studio 2010 or later.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei

Vaata lähemalt
Sulge