Algõpe kõigile (MS Word, MS Excel, Internet, ID kaart, Outlook)

ArvutikasutajaleKontoritarkvara

Eesmärk: 4-päevase kursuse eesmärgiks on anda algajale arvutikasutajale süsteemsed oskused töötamiseks tekstitöötlus- (MS Word) ja tabelarvutus- (MS Excel) programmidega.

Koolituse tulemusena oskate:

 • töötada iseseisvalt arvutiga kasutades õigeid töövõtteid
 • kirjutada dokumente, koostada tabeleid ja lihtsamaid diagramme
 • avada, kujundada, salvestada ja printida dokumente ning tabeleid
 • kasutada failitöötluse põhioperatsioone
 • elementaarselt Internetis infot otsida
 • kasutada e-posti

Eelteadmised: ei ole vajalikud


Investeering: 299,00 € + km
Lektor: Tarmo Rosenfeldt,
Päevade arv: 4
Tundide arv: 20 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kes peavad alustama tööd arvutiga.

Programm:
 • Töötamine klaviatuuri ja hiirega
 • Töötamine Windows töökeskkonnas
  • start menüü, töökeskkonna elemendid, töö akendega
 • Tekstitöötlus (MS Word)
  • teksti sisestamine, redigeerimine ja kujundamine
  • dokumendi salvestamine
  • dokumendi avamine
  • dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ja väljatrükk
  • teksti ümberpaigutamine ja kopeerimine
  • tabeli loomine ja kujundamine
  • lihtsamate loetelude sisestamine
  • pildi lisamine dokumenti
 • Tabelarvutus (MS Excel)
  • erinevat tüüpi andmete sisestamine, kustutamine ja redigeerimine
  • andmete ümberpaigutamine ja kopeerimine
  • tabelite koostamine (põhimõtted, valemite kasutamine)
  • tabelite kujundamine
  • diagrammide loomine
  • tabeli ja diagrammi ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • Failitöötlus (Windows Explorer)
  • erinevate andmekandjate tutvustus
  • kaustade kasutamine failide organiseerimiseks
  • failide kopeerimine, tõstmine, kustutamine
 • Interneti teenuste kasutamine
  • infootsing Internetist
 • ID kaart
  • ID kaardi kasutamiseks vajaliku riistvara ja tarkvara tutvustaminePIN koodid (milleks PIN1, PIN2 ja PUK)
  • isikutuvastamine ID kaardiga
  • näiteid ID kaardi kasutusaladest
  • digiallkirjastamine
 • Elektronpost (Outlook)
  • kirjade saatmine, vastamine, faili lisamine kirjale


Küsi lisa
Sulge