Andmekaitseametniku kursus

Arvutikasutajale

Koolituse eesmärk on anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte (Määrus (EL) 2016/679 (AKÜM), isikuandmete kaitse seadus) ja juhendmaterjale;
 • on ette valmistatud täitmaks andmekaitseametniku ülesandeid<
 • oskab selgitada töötlejale isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
 • oskab hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
 • oskab tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Koolituse jaoks vajalikud eeldused:

 • huvi iseolemise(privaatsus)õiguse vastu;
 • soov teada andmekaitse ametniku ülesandeid ja/või neid täita;

Lektorid:

Urmas Kukk on vandeadvokaat, isikuandmete kaitse ekspert, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003 – 2008, ekspert Euroopa Liidu andmekaitse projektides, Tartu Ülikooli privaatsusõiguse külalislektor, BCS Koolituse partner.


Investeering: 199,00 € + km
Lektor: Urmas Kukk
Päevade arv: 2
Sihtgrupp:Koolitusele ootame andmekaitseametnikke, isikuandmeid töötlevate organisatsioonide juhte ja juriste ning IT spetsialiste, kes tegelevad isikuandmete kogudega.

Programm:

Andmekaitseametniku kursuse Tartu koolitus toimub Hotell Sophia (Ringtee 75, Tartu) Põhjasaalis. Palun andke teada, kui soovite koolituse ajaks broneerida Hotellis Sophia ka majutuse, abistame sellega meeleldi! Koolitusel osalejale kehtib erihind.

1. päev

9:30 – 11:00 

 • iseolemise (privaatsus) õiguse kujunemine
 • andmekaitse põhitõed
 • isikuandmete kaitse alusnormid (AKÜM, isikuandmete kaitse seadus)
 • isikuandmete töötlemise põhimõtted

11:00 - 11:15 

 • Kohvipaus

11:15 – 12:45

 • isikuandmete töötlemise terminid
 • isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastvõtja, järelevalve)
 • andmesubjekti õigused
 • töötlejate õigused ja kohustused

12:45 – 13:30

 • Lõuna

13:30 – 15:00

 • isikuandmete töötlemise strateegia ja selle kooskõla  isikuandmete töötleja tegevusstrateegiaga
 • riskianalüüs ja riskijuhtimine
 • andmekaitse mõjuhinnangule esitatavad nõuded

15:00 – 15:15

 • Kohvipaus

15:15 – 16:15

 • Päeva kokkuvõte, arutelu, küsimused/vastused

2. päev

9:30 – 11:00 

 • Andmekaitsealane mõjuhinnang, selle koostamine ja täitmine

11:00 - 11:15

 • Kohvipaus

11:15 – 12:45

 • Mõjuhinnang protsessi osana, mõjuhinnangu tulemus

12:45 – 13:30

 • Lõuna

13:30 – 14:30

 • isikuandmetega seotud rikkumised
 • andmekaitseametniku ülesanded
 • andmekaitseametniku õigused
 • koostöö järelevalve asutusega

14:30 – 14:45

 • Kohvipaus

14:45 – 15:45

 • Ühine kahte päeva kokkuvõttev arutelu ja küsimuste/vastuste võimalus mõlema koolitajaga.
Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge