Praktikum: MS Exceli jätkutase

ArvutikasutajaleTabelarvutus

Praktikum pakub Sulle võimalust oma koolitusel saadud teadmisi ja oskusi veel kinnitada tehes läbi erinevaid praktilisi harjutusi koos meie lektoriga endale sobivas tempos. Iga harjutuse juures on näidisfailid ning juhendid ning klassis nõustamas ja aitamas oma ala proff. Praktikumi läbides saad juurde kindlust ja kaasa näidisfailid, mis suureks abiks edaspidiste tööde tegemisel.


Investeering: 85,00
Lektor: Tarmo Rosenfeldt, BCS Koolituse lekor-konsultant
Päevade arv: 1
Tundide arv: 5 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Praktikumile ootame kõiki Exceli jätkukursuse läbinuid ja teisi, kes soovivad oma oskusi täiendada ja proovile panna.

Programm:

Programm:

Tabelite loomine

 • Töölehtede märgistamine
 • Valemite koostamine erinevatel töölehtedel paiknevatest andmetest
 • Absoluutse- ja suhtelise aadressi kasutamine valemites
 • Tekstivalemite moodustamine
 • Funktsioonide kasutamine (tingimus, statistika, otsing)
 • Piirangute seadmine andmete sisestamisel (Data Validation)
 • Tabeli põhjalikum kujundamine (Format Cells)
 • Tingimusliku kujundamise (Conditional Formatting) kasutamine
 • Diagrammide koostamine erinevatelt töölehtedelt
 • Eesmärgistatud otsingu (Goal Seek) kasutamine
 • Andmete kaitsmine

Tabelite analüüsimine

 • Ridade ja veergude külmutamine
 • Suure tabeli printimine
 • Veergude jagamine ja ühendamine
 • Sorteerimine
 • Filtreerimine
 • Vahekokkuvõtted
 • Risttabeli koostamine ja muutmine (Exceli tabelist)

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Praktikumi läbimisel saavad osalejad tõendi.Küsi lisa
Sulge