Andmekaitseametniku kursus

Arvutikasutajale

Koolituse eesmärk on anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte (Määrus (EL) 2016/679 (AKÜM), isikuandmete kaitse seadus) ja juhendmaterjale;
 • on ette valmistatud täitmaks andmekaitseametniku ülesandeid<
 • oskab selgitada töötlejale isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
 • oskab hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
 • oskab tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Koolituse jaoks vajalikud eeldused:

 • huvi iseolemise(privaatsus)õiguse vastu;
 • soov teada andmekaitse ametniku ülesandeid ja/või neid täita;

Lektorid:

Urmas Kukk on vandeadvokaat, isikuandmete kaitse ekspert, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003 – 2008, ekspert Euroopa Liidu andmekaitse projektides, Tartu Ülikooli privaatsusõiguse külalislektor, BCS Koolituse partner.

Andres Ojaver on isikuandmete kaitse ekspert ja BCS Koolituse partner.


Investeering: 199,00 € + km
Lektor: Urmas Kukk ja Andres Ojaver
Päevade arv: 2
Sihtgrupp:Koolitusele ootame andmekaitseametnikke, isikuandmeid töötlevate organisatsioonide juhte ja juriste ning IT spetsialiste, kes tegelevad isikuandmete kogudega.

Programm:
 • iseolemise(privaatsus)õiguse kujunemine;
 • isikuandmete töötlemise strateegia ja selle kooskõla  isikuandmete töötleja tegevusstrateegiaga;
 • riskianalüüs ja riskijuhtimine;
 • andmekaitse põhitõed;
 • isikuandmete kaitse alusnormid (AKÜM, isikuandmete kaitse seadus);
 • isikuandmete töötlemise põhimõtted;
 • isikuandmete töötlemise terminid;
 • isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastvõtja, järelevalve);
 • andmesubjekti õigused;
 • töötlejate õigused ja kohustused;
 • andmekaitse auditile esitatavad nõuded;
 • andmekaitsealane mõjuhinnang, selle koostamine ja täitmine;
 • mõjuhinnang protsessi osana;
 • mõjuhinnangu tulemus;
 • isikuandmetega seotud rikkumised;
 • andmekaitseametniku ülesanded;
 • andmekaitseametniku õigused;
 • koostöö järelevalve asutusega.
Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge