Exchange 2013 Põhilahendused (MOC#20341B: Core Solutions of Microsoft® Exchange Server 2013)

IT spetsialistileWindows serverid

Kursuse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused Microsoft® Exchange Server 2013 kavandamiseks, juurutamiseks, haldamiseks, turvamiseks ja toe pakkumiseks.

See kursus pakub ka juhiseid, parimaid praktikaid ja kaalutlusi, mis aitavad optimeerida jõudlust ja minimeerida Exchange Server 2013 tõrkeid ja turvaohte.

Koolituse läbinu oskab:

 • paigaldada Exchange 2013 serverit;
 • kavandada ja konfigureerida Exchange 2013 rolle;
 • hallata vastuvõtu objekte, aadressi poliitikaid ja liste;
 • turvaliselt planeerida ja seadistada OWA ja varustada mobiilsete platvormidele ettevõtte meilindust;
 • hallata kõrgkäideldavat CAS rolli;
 • näha ette võimalike vigu, andmeid varundada ja taastada;
 • kavandada ja seadistada sõnumite liikuvust ettevõttes;
 • seadistada ja kavandada turvameetmeid, anti-viiruse lahendusi ja spämmitõrjet;
 • konfigureerida Exchange 2013 õigusi;
 • monitoorida, hallata ja sooritada tõrkeotsingut Exchange 2013 keskkonnas.

Investeering: 990,00 € + km
Lektor: Neeme Kaalep
Päevade arv: 4
Tundide arv: 32 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Kursus sobib suurepäraselt Exchange'iga esimest tutvust tegevale IT töötajale, kui ka kogenud Exchange/server administraatorile.

Programm:
 • Deploying and Managing Microsoft Exchange Server 2013
 • Planning and Configuring Mailbox Servers
 • Managing Recipient Objects
 • Planning and Deploying Client Access Servers
 • Planning and Configuring Messaging Client Connectivity
 • Planning and Implementing High Availability
 • Planning and Implementing Disaster Recovery
 • Planning and Configuring Message Transport
 • Planning and Configuring Message Hygiene
 • Planning and Configuring Administrative Security and Auditing
 • Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2013

 

Õppemeetod: Praktilised harjutused, iseseisev töö.

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hind sisaldab:Küsi lisa
Sulge