SOAP ja REST teenused

IT spetsialistile

Koolituse eesmärk on anda esmased teadmised SOAP ja REST teenuste loomisest, testimisest ning simuleerimisest.

Koolituse läbinu oskab :

  • kirjeldada veebiteenust kasutades WSDL-i,
  • kasutada XSD-d andmete valideerimiseks,
  • luua ning testida nii SOAP kui RESTful teenust java-s;
  • WSDL-i  või teenuse kirjelduse põhjal teenust simuleerida.

Koolitusel osalemise eelduseks on, et osaleja teab mis on XML ja JSON ning oskab programmeerimiskeelt java vähemalt algtasemel.


Investeering: 450,00 € + km
Lektor: Heleen Maibak, BCS Koolituse lektor
Päevade arv: 2
Tundide arv: 16 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kellel on vaja luua veebiteenuseid, neid testida ning simuleerida.

Programm:
  • XSD, XPath, WSDL, SOAP teenuse loomine javas,
  • SOAP teenuse simuleerimine ja testimine,
  • HTTP meetodid (GET, POST, PUT, DELETE, PATCH),
  • RESTful teenuse loomine javas,
  • RESTful teenuse testimine ja simuleerimine.

 

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid): Iseseisev tööKüsi lisa
Sulge