UUS! IT spetsialist-tarkvaraarendaja koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele  IT spetsialisti-tarkvaraarendaja tööks vajalikke erialaoskusi ning -teadmisi.   

Õpiväljundid
IT spetsialisti -tarkvaraarendaja koolituse läbinu:

 • tunneb tarkvaraarenduse põhimõtteid ja elutsüklit
 • oskab kasutada tarkvara analüüsi- ja arendusvahendeid
 • tunneb programmeerimise keelekonstruktsioone ja oskab neid kasutada
 • teab andmebaaside loomise põhimõtteid ja oskab neid rakendada
 • oskab luua ja disainida veebirakendusi
 • oskab tarkvara testida, dokumenteerida, paigaldada
 • tunneb arvuti riistvara ning süsteemi- ja rakendustarkvara tööpõhimõtteid
 • kasutab kontoritarkvara
 • tunneb arvutivõrkude seadmeid, arhitektuuri ja teenuste osutamise põhimõtteid
 • teab IT turvariske ning kasutab turvameetmeid
 • tunneb IT-valdkonna seadusandlust ning tööohutuse reegleid
 • oskab teenindada kliente, teostada müüki, tegutseda meeskonnas, teha tööd projektipõhiselt

Koolitus sobib IT-valdkonnas algajatele. 

Õpe toimub eesti keeles ning on kombineeritud klassiõppe ja praktilise õppena IT-valdkonna ettevõttes.

Koolituse lõpus on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge.

Osalejatele makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/itspetsialistiprojekt

Lisainfo ja registreerimine:

Nele Kink, BCS Koolitus, tel 684 0289, nele.kink@bcs.ee

 

 


Investeering: tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Andrus Koka, Heleen Maibak, Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Jaan Oruaas, Hille Luht-Pihelgas
Päevade arv: 57 päeva (sisaldab töölesaamist toetavaid tegevusi: tööklubid, nõustamine, tööpraktika)
Tundide arv: 224 tundi

Sihtgrupp:Koolitusele on oodatud noored vanuses 16-29 aastat, kes hetkel ei tööta ega õpi ja kellel on omandatud põhi, üldkesk-või kutsekeskharidus ning soov töötada IT spetsialisti-tarkvaraarendaja oskusi eeldaval ametikohal.

Programm:
 • Tarkvaraarendus:

- põhimõtted ja elutsükkel, arendus- ja analüüsivahendid
- programmeerimise keelekonstruktsioonid ja nende rakendamine (tarkvara ülesehitus, kasutajaliidesed, andmestruktuurid, lausendid, funktsioonid, objektorienteeritud programmeerimine)
- andmebaasid ja nende kasutamine tarkvaraarenduses (andmebaasi olemus, struktuur, päringukeeled ja nende rakendamine)
- veebirakenduste loomine (HTML, CSS, Javascript)
- veebirakenduste disainimine (Adobe Photoshop)
- versioonihaldus 
- tarkvara testimine, paigaldamine, dokumenteerimine

 • Arvuti riistvara (komponendid, välised seadmed)
 • Süsteemi- ja rakendustarkvara (olemus, seire, kasutamine)
 • Kontoritarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Prezi, MS Outlook, MS Visio) kasutamine
 • Arvutivõrgud (võrguseadmeid ja –teenused)
 • IT süsteemide ja teenuste kasutajatugi (olemus, diagnostika, toe osutamine)
 • IT turvalisus (turvariskid ja -meetmed)
 • Juriidika (seadusandlus, autoriõigus, litsentsid, lepingud, tööohutus, andmete kaitse)
 • Klienditeeninduse ja müügi põhimõtted
 • Projektipõhine tegutsemine
 • Töötamine meeskonnas

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.Küsi lisa
Sulge