Infoturbeteadlikkuse tõstmine

Arvutikasutajale

Koolituse eesmärgiks on tõsta arvutikasutajate seas infoturbeteadlikust ning õpetada ära tundma interneti kasutamisega kaasnevaid ohte.

Koolituse läbinu:

 • Tunneb Infoturbe olemust ja põhimõisteid.
 • Teab küberruumis varitsevaid ohte ja oskab neid ära tunda.
 • Teab kuidas käituda olukorras kui on sattutud küberkuritegevuse ohvriks.
 • Teab sotsiaalmeediaga seonduvaid ohte ja oskab neid vältida.
 • Teab peamisi tehnilisi vahendeid, kuidas oma seadmeid pahavarade eest kaitsta.

Koolituse läbimise eelduseks on arvuti ja interneti kasutamise kogemus.


Lektor: Raido Orumets
Päevade arv: 1
Tundide arv: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kes soovivad töötada arvutiga turvaliselt.

Programm:
 • Internetist tulenevate ohtude tüübid
 • Kes on küberkurjategijad, nende motiivid ning saadud karistused
 • Tüüpilised ohtu sattumise situatsioonid
 • E-Identiteet – digipädevused
 • Halb ning ebasoovitav käitumine Internetis, võimalikud tagajärjed
 • Kuidas ennast Internetist tulenevate ohtude eest kaitsta

Antud koolitus sobib ettevõtte gruppidele. Küsi hinnapakkumist klikkides nupul "Küsi lisa"!Küsi lisa
Sulge