Sharepoint Development

IT spetsialistileSharepoint

Koolituse eesmärk on anda ülevaade SharePoint 2013/2016 raamistikust, selle laiendamise ja arendamise võimalustest ning kuidas seda teostada.

Koolituse läbinu:

 • tunneb SharePoint 2013/2016 arhidektuuri ja SharePointi arenduste parimadi praktikaid ja tehnikaid
 • oskab luua SharePointi lahendusi, SharePointi Apps'e, navigatsioonielemente ning muuta kasutajaliidest
 • oskab luua väljatüüpe ja juhteelemente, loendite definitsioone ja malle, saiti definitsioone ja malle; loendeid, teeke ja sündumste vastuvõtjaid (event receiver); töövoogusid;ajastatud toiminguid (Timer Job);veebiosasid (Web Part)
 • oskab kasutada SharePoint'i serveri poolset API't ja kliendi poolset objekti mudelit; Business Connectivity Services'it
 • oskab muuta otsingut

Vajalikud eelteadmised - koolitusel osaleja peaks omama kasutajakogemust SharePointi platvormil ning omama kogemust .NET'i ja C#'iga.


Investeering: 599,00 + km
Lektor: Mikk Välja
Päevade arv: 3
Tundide arv: 24 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kellel on vajadus luua SharePointi raamistikule uusi funktsionaalsusi või rakendusi, milleks ei piisa seal leiduvatest standardfunktsionaalsustest.

Programm:
 • SharePoint 2013/2016 tuvustus
 • SharePointi parimad arenduse praktikad ja tehnikad
 • SharePointi rakenduste arendus
 • SharePointi Apps'ide arendus
 • Kasutajaliidese, lehtede ja navigatsioon arendus
 • Mallide ja definitsioonide loomine
 • Loendite, teekide ja sündmuste vastuvõtjate (event receiver) loomine
 • Serveri poolse API ja kliendi poolse objekti mudeli kasutamine
 • Töövoogude loomine
 • BCS teenuste kasutamine
 • Otsingu kohandamine
 • Ajastatud toimingute (timer job) loomine
 • Veebiosade (web part) loomine

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Praktiline harjutus - SharePoint site'i loomine ja kohandamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge