Diagrammid Excelis

ArvutikasutajaleTabelarvutus

Selle intensiivse ja hästi praktilise 1-päevase koolituse käigus arendate oskusi, kuidas andmeid graafikute abli illustreerida.

Koolituse tulemusena oskate:

 • Illustreerib andmeid diagrammidega
 • Võrdleb erineva suurusega andmeid diagrammides
 • Loob dünaamilisi ja tingimusliku kujundusega diagramme

Eelteadmised:  Kogemus MS Exceliga töötamisel tavakasutaja tasemel.


Investeering: 99,00 € + km
Lektor: Margus Sakk, BCS Koolituse lektor
Päevade arv: 1
Tundide arv: 8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kel on soov õppida andmeid graafikute abil professionaalsel tasemel visualiseerima.

Programm:

1. Millist diagrammi milliste andmetega kasutada

 • Ülevaade diagrammitüüpidest
 • Nõuded algandmetele

 2. Lihtsa diagrammi loomine

 • Andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi objektide lisamine (pealkirjad, sildid, skaalad…)
 • Diagrammi kujundamine
 • Skaala parameetrid
 • Trendijooned ja hälbed
 • Tühjade väärtuste kuvamise viisid diagrammis

 3. Dünaamilise suurusega diagrammi koostamine

 • Dünaamilise pikkusega piirkondade (nimeliste piirkondade) defineerimine
 • Nimeliste piirkondade kasutamine diagrammis
 • Kerimisribade kasutamine diagrammis

 4. Tingimusliku kujundusega diagrammid

 • Lisatabeli loomine
 • Tingimusliku kujundusega diagrammi loomine
 •  Eesmärgi paigutamine diagrammi

 5. Ümbervalitavate andmetega diagramm

 • Valiku tegemiseks loetelude koostamine
 • Valitud andmete viimine diagrammi

 6. Uued diagrammitüübid Exceli 2016-s

 • Kaskaaddiagramm (Waterfall)
 • Histogramm diagramm
 • ABC ehk Pareto diagramm
 • Puukaart (Treemap) diagramm

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid): Iseseisev tööKüsi lisa
Sulge