UUS! Laialdaste arvuti kasutusoskustega teenindusassistendi koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud kaasaegses töökeskkonnas edukalt töötamiseks ning tööle saamiseks.  

Õpiväljundid
Laialdaste arvuti kasutusoskustega teenindusassistendi koolituse läbinu:
• oskab suhelda eesmärgipäraselt ja positiivselt
• oskab kasutada oma töös IKT-töövahendeid, kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), pilditöötlustarkvara (Adobe PhotoShop) ja kujundustarkvara (Adobe Illustrator)
• oskab teha meeskonnatööd.

Õpe toimub eesti keeles.

Koolituse raames on soovijatel võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid oskusi tõendav sertifikaat.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge. Koolituse järel on kõigil osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/klienditeenindajaprojekt

Lisainfo ja registreerimine: BCS Koolitus, tel 686 31 70, merle.kangur@bcs.ee


Investeering: osalejatele tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Hille Luht-Pihelgas, Karmen Ruut
Päevade arv: 22 päeva (sisaldavad töölesaamist toetavaid tegevusi: tööklubid, nõustamine)
Tundide arv: 148

Sihtgrupp:Koolitusele on oodatud igas vanuses inimesed, kes on vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud (sealhulgas näiteks lapsehoolduspuhkusel viibimise, ajateenistuse, laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise, tervisliku seisundi vms põhjusel), kes hetkel ei tööta ega õpi ning näevad oma tulevikku töötades kaasaegses töökeskkonnas kasutades laialdasi arvutis kasutusalaseid oskusi.

Programm:
 • Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine silmast-silma ning e-kanalite vahendusel
 • Kontakti ja vestluse juhtimine
 • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
 • Informatsiooni haldamine
 • Dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine
 • Professionaalse müügi teostamine
 • Ettevõtte/toodete/teenuste esitlemine
 • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ning Adobe Illustrator kasutamine)
 • e-turundus: vahendid ja teostamine
 • Läbirääkimisoskused
 • Projektipõhine tegutsemine
 • Meeskonnatöö

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge