Küljendamise jätkukursus (Adobe Indesign CC baasil)

Arvutikasutajale

Koolituse eesmärgiks on arendada teadmisi mahukamate materjalide ja raamatute küljendamiseks.

Koolituse läbinu

 • oskab kasutada töid kiirendavaid nippe,
 • luua interaktiivseid materjale ja
 • küljendada mahukamaid dokumente.

Investeering: 250,00 € + km
Lektor: Kersti Laidvee
Päevade arv: 2
Tundide arv: 12 akadeemilist tundi

Programm:
 • Programmi seadistused
 • Indesign CC versiooni uuendused
 • Tööd kiirendavad nipid
 • Interaktiivne PDF
 • PDF vormid
 • Publishing Online
 • Data merge
 • Mahuka dokumendi küljendamine
  • Pages, Master, Layers
  • Lehtede numeratsioon, sektsioonid, päised/jalused
 • Info sissetoomine - Place (Word, Excel, PDF, Photoshop, Illustrator)
  • Import options, Style mapping
 • Anchored objects
 • Tekstistiilid - (Paragraph, Character)
  • Nested styles
 • Sisukorra loomine ja kujundamine
 • Objektistiilid
 • Lahtri- ja tabelistiilid
 • Joonealused- ja ristviited
 • Raamatuloend (Book)
  • Raamatu dokumentide sünkroniseerimine
  • Raamatu numereerimine
  • Sisukord
  • Indeksid

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge