MS Wordi jätkukursus

ArvutikasutajaleTekstitöötlus

Koolituse eesmärk on anda süsteemsed ja põhjalikud oskused MS Wordi võimaluste efektiivseks kasutamiseks.

Koolituse läbinu:

 • kasutab töid kiirendavaid nippe
 • koostab professionaalselt mahukaid dokumente
 • oskab korrektselt vormistada  erinevaid juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente

Eelteadmised: Tekstitöötluse baasoskused

Koolitusele lisandub tasuta praktikum Dokumendi korrektne vormistus MS Wordi abil!


Investeering: 160,00 € + km
Lektor: Kersti Laidvee, BCS Koolituse lektor-konsutant
Päevade arv: 1
Tundide arv: 6 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Kursus on mõeldud neile, kes soovivad Wordi võimalusi oskuslikult kasutades luua korrektselt vormistatud juhendeid, lepinguid, aruandeid jms dokumente. Koolitusel ootame kõiki, kes puutuvad kokku dokumentide vormistamisega.

Programm:
 • Erimärkide kasutamine ja automaatkorrektuur (AutoCorrect)
 • Otsimine ja asendamine dokumendis
 • Erinevate stiilide kasutamine kujunduse ühtlustamiseks
 • Sektsioonid: erinevate päisete/jaluste kasutamine dokumendis, lehemäärangute fikseerimine
 • Lehekülgede numereerimine
 • Loetelude sisestamine ja kujundamine
 • Sisukorra loomine ja uuendamine
 • Piltide ja tabelite kasutamine dokumendis
 • All- ja lõpumärkuste lisamine
 • Ristviited – viitamine teises dokumendi osas paiknevale leheküljele või tekstiosale
 • Muudatuste jälitamine dokumendis (Track Changes)
 • Arvutis täidetavate blankettide/vormide loomine MS Word vahenditega
 • PDF-i loomine - PDF failist info ületoomine MS Word'i

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Küsi lisa
Sulge