ITIL Foundation

IT spetsialistile

Koolituse eesmärk on luua eeldused ITIL Foundation sertifikaadi taotlemiseks, mis näitab, et osaleja on omandanud teadmised ITIL terminoloogia, struktuuri, põhimõistete osas ning omab põhjalikku arusaama ITIL teenuste juhtimise aluspõhimõtetest.

Koolituse läbinuna mõistad teenuste juhtimise praktikat, ITIL teenuse elutsüklit, võtme printsiipe ja rolle ning saadavad teadmisi üldistest teenuste juhtimisega seotud kontseptsioonidest ja mõistetest, valitud protsessidest ja funktsioonidest ning tehnoloogia ja arhitektuuri kaalutlustest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele tehakse koolitusel grupitöid ja lahendatakse ülesandeid.

Miks osaleda?

 • Koolituse tulemusena saavad osalejad vajalikud teadmised IT teenuste juhtimise parimatest praktikatest (de facto standardist) maailmas, mis kokkuvõttes võimaldab asutustel saavutada struktuur, kontroll ning planeerimisvõimalus nii organisatsioonis tervikuna kui tööprotsessides, kirjeldamaks, disainimaks ning pakkumaks IT teenuseid turvaliselt ja kuluefektiivselt.
 • ITIL üheks väärtuseks on laialt levinud terminoloogia, koolituse läbinud tunnevad  IT teenuste haldamise peamisi põhimõisteid, -printsiipe ja – mudeleid.
 • Koolitus keskendub terviklikult teenuse elutsüklile ja selle erinevatele etappidele, puudutades läbivalt vajalike protsesse, rolle ja funktsioone, unustamata seejuures tehnoloogiat ja arhitektuuri.
 • Osa õppimisest toimub läbi osalejate kogemuste jagamise, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta.
 • Lisaks asjakohaste teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse praktiliselt läbi mitu harjutust ja lahendatakse ülesandeid eksami edukaks sooritamiseks.
 • Koolitus lõpeb proovieksamiga, mis annab hea võimaluse eksami ettevalmistuseks ja omandatud teadmiste kontrollimiseks.

Koolitus annab ettevalmistuse rahvusvahelise sertifikaadi ITIL Foundation Certificate in IT Service Management eksamiks.  Koolituse hind ei sisalda eksami sooritamist. Pakume eksami tegemise võimalust. 


Investeering: 780,00 € + km
Lektor: Evelin Kasenõmm – konsultant ja koolitaja, BCS Koolituse partner. ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA, Certified Trainer sertifikaadid.
Päevade arv: 3
Tundide arv: 24 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitus on suunatud IT juhtidele ja spetsialistidele kui ka teenuste juhtimisega vahetult kokkupuutuvatele äripoole esindajatele ja kõigile protsessijuhtidele. Soovitav inglise keele oskus (B2 tasemel), kuna materjalid ja eksam on inglise keeles. Hinnas sisalduvad õppematerjalid ning toitlustus (lõunasöögid, kohvipausid). ITIL Foundation sertifitseerimiseksam ei sisaldu koolituse hinnas.

Programm:
 • ITIL areng
 • Olulisemad kontseptsioonid ja mõisted
 • Praktiline teenuste haldus
  • Süsteemide vs teenuste juhtimine
  • Mis on teenuste juhtimine
  • Protsessid, funktsioonid, rollid
  • IT funktsioonid
 • Teenuste elutsükkel
 • Teenuste strateegia
  • Ülesanded, eesmärgid, ulatus ja väärtus ärile
  • Teenus, tema kasulikkus ja garantii
  • Varad, ressursid ja võimekused
  • Seotud protsessid:
   • Teenuste portfelli haldus
   • IT teenuste finantshaldus
   • Ärisuhete haldus
 • Teenuste kavandamine
  • Ülesanded, eesmärgid, ulatus ja väärtus ärile
  • Teenuse kavandamise pakett
  • Teenuse kavandamise 4 “P-d“
  • 5 olulist teenuse kavandamise valdkonda
  • Seotud protsessid:
   • Teenuste kavandamise koordineerimine
   • Teenuste kataloogi haldus
   • Teenustaseme haldus
   • Käideldavushaldus
   • Mahuhaldus
   • Talitluspidevuse haldus
   • Infoturbe haldus
   • Tarnijate haldus
 • Teenuste käivitamine
  • Ülesanded, eesmärgid, ulatus ja väärtus ärile
  • Seotud protsessid:
   • Teenuste käivitamise planeerimine ja tugi
   • Muudatusehaldus
   • Vara- ja konfiguratsioonihaldus
   • Reliisi- ja paigaldushaldus
   • Teadmusjuhtimine
 • Teenuste opereerimine
  • Ülesanded, eesmärgid, ulatus ja väärtus ärile
  • Seotud funktsioonid
   • Kasutajatugi
   • Tehniline talitus
   • Rakenduste haldus
   • IT operatiivjuhtimine
  • Seotud protsessid:
   • Sündmuste haldus
   • Intsidendihaldus
   • Teenussoovide täitmine
   • Probleemihaldus
   • Juurdepääsuhaldus
 • Pidev teenuste täiustamine
  • Ülesanded, eesmärgid, ulatus ja väärtus ärile
  • CSI register
  • Demingi tsükkel
  • Algväärtuste fikseerimine
  • Mõõtmise vajalikkus ja mõõdikud
  • Kriitilised edutegurid ja võtmenäitajad
  • 7-sammuline pideva täiustamise protsess
 • Võtmerollid
 • Teenuse omanik
 • Protsessi omanik
 • Protsessi juht
 • Protsessis osaleja
 • Tehnoloogia kaalutlused
 • ITIL kvalifitseerimise skeem
 • Testeksam
 • RACI mudel

 

Koolitusel käsitletavad teemad vastavalt ametlikule süllabusele, mis asub siin:http://www.itil-officialsite.com/Qualifications/ITILQualificationLevels/ITILFoundation.aspx

 

Materjalid koostöös Ahead Technologies, sertifitseerimine koostöös PeopleCert

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke  restoranis "Lusikas".Küsi lisa
Sulge