Liitkursus MOC#20410 (Installing and Configuring Windows Server 2012) ja MOC #20411 (Administering Windows Server 2012)

IT spetsialistileWindows serverid

5-päevane kursus Microsofti ametliku koolituse MOC#20410 ja MOC#20411 baasil on mõeldud süsteemihalduritele, et õppida tundma server 2012 rollide paigaldust, seadistamist ja haldamist. Kursus annab teadmised serveris kasutatavatest teenustest ja võrguprotokollidest. Keskseks teenuseks on aktiivkataloogi domeeniteenus ja lisaks sellele toetavad teenused DNS, DHCP, jne. Aga koolitus hõlmab ka kaugtööteenuste seadistamist, serveri seiret  ning serverite ja domeenikeskkonna turvaseadistuste rakendamist. 

 


Investeering: 1099,00 € + km
Lektor: Neeme Kaalep
Päevade arv: 5
Tundide arv: 45 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusel osalemise eelduseks on baasteadmised võrgundusest, serverite haldamisest ja Active Directory domeenis töötamise kogemus.

Programm:
 • Serveri paigaldus ja rollide seadistamine
 • IPv4 ja IPv6 võrgundus
 • DHCP protokoll
 • DNS teenuse seadistamine ja diagnostika
 • Lokaalse massmälu seadistamine
 • Active Directory domeeniteenuse paigaldus ja haldus
 • Domeeniteenuse automatiseerimine
 • Rühmapoliitika infrastruktuuri rakendamine
 • Faili- ja printimisteenuse seadistamine, failiserveri optimeerimine (DFS-R, FSRM)
 • Rühmapoliitika rakendamine
 • Windowsi serveri ja töökohtade turvamine rühmapoliitika abil
 • Serverite virtualiseerimine (Hyper-V)
 • Kaugtöö ja sellega seotud teenuste seadistamine: VPN, Directaccess, Network Policy Server, Network Access Protection
 • Auditeerimise ja krüpteerimise seadistamine
 • Serveri uuendusteenuse rakendamine
 • Serveri seire

 Koolitust toetab materjal MOC#20411 + lektori poolt koostatud lisamaterjal.

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

LISAKSKüsi lisa
Sulge