Juhtimine läbi protsesside

Juhile

Hästiorganiseeritud meeskonnatöö, tootmisliin ja IT-süsteem rajaneb läbimõeldud protsessidel. Protsessijuhtimine on läbiv vaade ja abivahend kõikide tuntud juhtimisvaldkondade - planeerimise, organiseerimise, inimeste juhtimise jne seostamiseks hästitoimivaks tervikuks. 

Protsessijuhtimises on  tööriistad iga taseme juhile ja väga erinevate juhtimisülesannete jaoks sh strateegia kavandamine, IT- ja äritegevuse joondamine, konkreetsete töölõikude tasuvuse tõstmine jpt. Koolitus annab tervikliku ülevaate protsessijuhtimisest kogu juhtimise kontekstis ja praktilised tööriistad kõikide tasemete juhtide jaoks.  Peale koolituse läbimist on teil töövahendid isegi juhuks, kui peaksite asuma juhtima kaevandust Aafrikas või veiniistandust Tšiilis.

Koolituse kohta küsi lähemalt koolitajalt Ants Sillalt endalt

Koolituse läbinu:

 • kirjeldab protsessijuhtimise põhimõtteid, eristades neid teistest juhtimise põhimõtetest;
 • tunneb protsessijuhtimise loogikat kõigi etappide lõikes;
 • analüüsib oma töös ette tulevat ülesannete kogumit protsessijuhtimisese printsiipidest lähtuvalt;
 • tunneb peamisi protsesside disainimise meetodeid;
 • analüüsib, kuidas protsessijuhtimise kasutamine aitab saavutada paremat kvaliteeti, juhitavaust ja läbipaistvust.

Investeering: 395 € + km (osaleja), sisaldab lõunasööki
Lektor: Ants Sild PhD, strateegilise juhtimise ja IT juhtimise koolitaja ja konsultant aastast 1995 TOGAF 8 Certified
Päevade arv: 1
Tundide arv: 8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Kõik juhid keskastmejuhist kuni tippjuhini. Oma juhtimisoskusi täiendada soovivad IT-juhid ja IT spetsialistid. Teretulnud on ühe organisatsiooni äri- ja IT inimesed koos, et luua parem üksteisemõistmine. Sobilik organisatsioonidele, kes soovivad enam efekti saada kvaliteedijuhtimisest või IT süsteemide arendusest või algatavad vastavaid laiemaid projekte oma organisatsioonis.

Programm:

09.00 – 10.30 Protsessijuhtimine (PJ) - miks ja milleks

 • Analüüs: Protsessijuhtimine täna minu enda ja minu organisatsiooni töös
 • Protsessijuhtimise kujunemine
 • Protsessijuhtimise kasutusala

10.30 – 10.45 Paus

10.45 – 12.15 Protsessijuhtimise rakendamise põhimõtted

 • Protsessijuhtimise detailsuse tasemed:
  • PJ strateegilise juhtimise töövahendina (väärtussüsteem, ettevõtte ärivõimekused);
  • Organisatsiooni efektiivne töökorraldus läbi põhi- ja tugiprotsesside;

12.15 – 13.15 Lõuna

 • Töövoogude diagrammid;
 • Detailne tegevussammude ja äriloogika kaardistamine.
 • Rühmatööd ja analüüs kõikide tasemete baastehnika omandamiseks

13.15 – 14.45 Protsesside kirjeldamine ja parendamine.

 • AS-IS ja TO-BE analüüs.
 • Protsesside parendamise tehnikad.
 • Protsesside kaardistamise ja kirjeldamise tööriistad

14.45 – 15.00 Paus

15.00 – 16.30 Protsessijuhtimine IT juhtimises

 • Ettevõtte arhitektuur (Enterprise Architecture)
 • Individuaalne planeerimine: Võimalused ja plaanid protsessijuhtimise rakendamiseks minu konkreetses töös

16.30 – 17.00 Päeva kokkuvõteKüsi lisa
Sulge