SQL andmebaasi päringud (MOC#20461 Querying Microsoft SQL Server 2014)

IT spetsialistileMS SQL andmebaasid

4-päevane praktiline kursus annab vajalikud teadmised ja oskuse andmebaasi päringute moodustamisel SQL Server 2012 keskkonnas. See ei piira sugugi kasutamist teistes SQL põhinevates andmebaasikeskkondades.

See the web portfolio of lecturer here: Amir Zare Pashaei


Investeering: 990,00 € + km
Lektor: Amir Zare Pashaei
Päevade arv: 4
Tundide arv: 32 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Kursus sobib heal tasemel arvutikasutajatele, kes soovivad andmete põhjal otsuseid ette valmistada. Sobib ka ärivaldkonna spetsialistile. Kursus eeldab kasutajalt põhiliste teadmiste olemasolu Windowsi keskkonnas töötamiseks. Koolitusel osalemise eelduseks on töökogemus relatsiooniliste andmebaasidega.

Programm:
 • SQL Server 2014 tutvustus
 • T-SQL päringud
 • SELECT päringute kirjutamine
 • Päringud üle mitme tabeli
 • Andmete sorteerimine ja filtreerimine
 • Töö SQL serveri andmetüüpidega
 • DML kasutamine andmete muutmiseks
 • Sisseehitatud funktsioonide kasutamine
 • Andmete grupeerimine ja ühendamine
 • Alampäringute kasutamine
 • Tabeli avaldiste kasutamine
 • SET operaatori kasutamine
 • WIndows Ranking, Offset ja Aggregate funktsioonide kasutamine
 • Liigendamine ja grupeerimine
 • Salvestatud protseduuride kasutamine
 • T-SQL programmeerimine
 • Veahaldus
 • Transaktsioonide rakendamine
 • Päringute jõudluse parendamine
 • SQL serveri metadata päringud

LISAKS

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Küsi lisa
Sulge