UUS! Protsesside kirjeldamine ja protsessijuhtimine

Juhile

Koolituse eesmärk on anda valdkonnajuhtidele teadmised protsessijuhtimisest ning tutvustada protsessijuhtimise erinevaid praktilisi tehnikaid. Peale koolitust mõistate protsessijuhtimise tausta ja sisu, olulisi mõisteid ja tehnikaid ning omavad teadmisi protsessi kirjeldamisest, juurutamisest ja mõõtmisest. Lisaks teoreetilise teadmiste omandamisele antakse koolitusel praktilised võtted tööprotsesside kirjeldamiseks, mis on oluline sisend IT-le. 

Miks osaleda?

 • Koolituse tulemusena saavad osalejad vajalikud teadmised protsessijuhtimise põhitõdedest, millede rakendamine võimaldab parendada organisatsioonide tootlikkust, efektiivsust ja tulemuslikkust.
 • Koolituse osaks on pilguheit IT juhtimisprotsesside standarditele ja parimatele praktikatele.  
 • Osa õppimisest toimub läbi osalejate kogemuste jagamise, mis võimaldab teiste headest töötavatest lahendustest eeskuju võtta.
 • Lisaks asjakohaste teoreetiliste teadmiste omandamisele tehakse praktiliselt läbi mitu harjutust
 • Koolituselt saab kaasa praktilised vormid ärianalüüsi tegemiseks.

Investeering: 330,00 € + km
Lektor: Evelin Kasenõmm – konsultant ja koolitaja, BCS Koolituse partner. ITIL Foundation, ITIL RCV, ITIL OSA, Certified Trainer sertifikaadid.
Päevade arv: 1
Tundide arv: 8 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitus on suunatud neile, kes vastutavad oma organisatsiooni äriprotsesside efektiivse ja tõhusa toimimise eest (valdkonna- ja protsessijuhid). Koolitus ei ole suunatud IT-juhtidele ja -analüütikutele.

Programm:
 • Sissejuhatus protsessijuhtmisse
  • Erinevad koolkonnad ja metoodikad.
  • Olulised mõisted ja terminoloogia
  • Organisatsiooni protsesside jagunemine (põhi- ja tugiprotsessid).
  • Demingi tsükkel
  • IT protsesside juhtimine (standardid (ISO, ISKE) ja parimad praktikad (COBIT, ITIL))
 • Protsessi mõõtmine
  • Mõõtmise vajalikkus ja mõõdikud (kulud, aeg, kvaliteet)
  • Kriitilised edutegurid ja võtmenäitaja
 • (Töö-) protsessi kirjeldamine (tarkvaras realiseerimiseks)
  • Taustinformatsioon, eesmärgid, funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded
  • Andmed (objektid ja nende atribuudid, klassifikaatorid)
  • Protsess (Joonised, kirjeldused, kasutusjuhtude- ja olekudiagrammid, sisendid ja väljundid, rollid ja vastutus)
  • Lisainformatsioon (päringud, aruanded, andmevahetus, jne)
 • Praktiline harjutus - tööprotsessi visualiseerimine vabavaralise tarkvara abil.


Küsi lisa
Sulge