UUS! IT-projektijuhi koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on projektijuhi erialaoskusi eeldavaks tööks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine.  

Õpiväljundid
Projektijuhi koolituse läbinu:
• planeerib, haldab ning juhib projekte
• haldab informatsiooni, koostab tööalast dokumentatsiooni
• tunneb arvuti riist- ja tarkvara, arvutivõrkude ning serverite tööpõhimõtteid
• kasutab tööks vajalikku arvuti riist- ja tarkvara
• tunneb IT-valdkonna teenuseid, seadusandlust ja tööohutuse reegleid
• oskab teenindada kliente, teostada müüki, kasutada e-turunduse vahendeid, tegutseda meeskonnas.

Koolitus sobib IT-valdkonnas algajatele.

Koolitus toimub tööpäeviti kl 9.15 -16.30 aadressil Aia tn 7, Tallinn.

Õpe viiakse läbi eesti keeles ning kombineeritult klassiõppena ja praktilise õppena IT-valdkonna ettevõttes.

Koolituse raames on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

Võimaldatakse töölerakendumiseks vajalikku tuge.

Osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/itspetsialistiprojekt

Lisainfo ja registreerimine:

Nele Kink, BCS Koolitus, tel 684 0289, nele.kink@bcs.ee


Investeering: osalejatele tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Andrus Koka, Janek Saar, Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Jaan Oruaas, Hille Luht-Pihelgas
Päevade arv: 57 päeva (sees töölesaamist toetavad tegevused: tööklubid, nõustamine, tööpraktika)
Tundide arv: 224

Sihtgrupp:Noored vanuses 16-29 aastat, kes ei ole omandanud kõrgharidust, kuid kellel on soov töötada projektijuhi oskusi eeldaval ametikohal ja kes praegu ei tööta ega õpi ning soovivad läbida projektijuhi koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega täismahus.

Programm:
 •  Projektijuhtimine:
  • Eesmärk ja ülesanded
  • Projekti elutsükkel
  • Projektiorganisatsioon, ootused projektijuhile
  • Projekti ettevalmistus, tegevus- ja ressursiplaan
  • Projekti eelarvestamine
  • Riskide  analüüsimine ja hindamine
  • Projekti elluviimine, tegevuste haldamine ja korrigeerimine, finantsjuhtimine
  • Projekti dokumenteerimine
  • Projektijuhtimistarkvara MS Project kasutamine
 • Kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Prezi, MS Outlook, MS Access, MS Visio) kasutamine     
 • Arvuti riist- ja tarkvara, arvutivõrkude ja serverite tööpõhimõtted
 • IT-valdkonna teenuste haldamine
 • Juriidika (IT-valdkonnaga seotud seadusandlus, autoriõigus, litsentsid, lepingud, tööohutus, andmete kaitse)
 • Avatud ja positiivne suhtlemine
 • Professionaalne tulemuslik müük
 •  Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
 • e-turundus: vahendid ja teostamine
 • Töö meeskonnas.

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul koolitatavatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.Küsi lisa
Sulge