UUS! IT-projektijuhi koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on projektijuhi erialaoskusi eeldavaks tööks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine.  

Õpiväljundid
Projektijuhi koolituse läbinu:
• planeerib, haldab ning juhib projekte
• haldab informatsiooni, koostab tööalast dokumentatsiooni
• tunneb arvuti riist- ja tarkvara, arvutivõrkude ning serverite tööpõhimõtteid
• kasutab tööks vajalikku arvuti riist- ja tarkvara
• tunneb IT-valdkonna teenuseid, seadusandlust ja tööohutuse reegleid
• oskab teenindada kliente, teostada müüki, kasutada e-turunduse vahendeid, tegutseda meeskonnas.

Koolitus sobib IT-valdkonnas algajatele.

Koolitus toimub tööpäeviti kl 9.15 -16.30 aadressil Aia tn 7, Tallinn.

Õpe viiakse läbi eesti keeles ning kombineeritult klassiõppena ja praktilise õppena IT-valdkonna ettevõttes.

Koolituse raames on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

Võimaldatakse töölerakendumiseks vajalikku tuge.

Osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/itspetsialistiprojekt

Lisainfo ja registreerimine:

Nele Kink, BCS Koolitus, tel 680 6880, nele.kink@bcs.ee


Investeering: osalejatele tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Andrus Koka, Janek Saar, Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Jaan Oruaas, Hille Luht-Pihelgas
Päevade arv: 57 päeva (sees töölesaamist toetavad tegevused: tööklubid, nõustamine, tööpraktika)
Tundide arv: 224

Sihtgrupp:Noored vanuses 16-29 aastat, kellel on soov töötada projektijuhi oskusi eeldaval ametikohal ja ei ole hõivatud tööga ning soovivad läbida selle projektijuhi koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega täismahus

Programm:
 •  Projektijuhtimine:
  • Eesmärk ja ülesanded
  • Projekti elutsükkel
  • Projektiorganisatsioon, ootused projektijuhile
  • Projekti ettevalmistus, tegevus- ja ressursiplaan
  • Projekti eelarvestamine
  • Riskide  analüüsimine ja hindamine
  • Projekti elluviimine, tegevuste haldamine ja korrigeerimine, finantsjuhtimine
  • Projekti dokumenteerimine
  • Projektijuhtimistarkvara MS Project kasutamine
 • Kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Prezi, MS Outlook, MS Access, MS Visio) kasutamine     
 • Arvuti riist- ja tarkvara, arvutivõrkude ja serverite tööpõhimõtted
 • IT-valdkonna teenuste haldamine
 • Juriidika (IT-valdkonnaga seotud seadusandlus, autoriõigus, litsentsid, lepingud, tööohutus, andmete kaitse)
 • Avatud ja positiivne suhtlemine
 • Professionaalne tulemuslik müük
 •  Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
 • e-turundus: vahendid ja teostamine
 • Töö meeskonnas.

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul koolitatavatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.

Registreeri koolitusele Küsi lisa
Sulge