UUS! Sekretäri koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on sekretäri, bürootöötaja, assistendi, infotöötaja jms oskusi eeldaval ametikohal edukalt töötamiseks vajalike ja sellisele tööle saada aitavate praktiliste oskuste omandamine.  

Õpiväljundid
Sekretäri koolituse läbinu: 
• suhtleb eesmärgipäraselt ja positiivselt
• kasutab töös IKT-töövahendeid, kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook), pilditöötlustarkvara (Adobe PhotoShop) ja kujundustarkvara (Adobe Illustrator)
• haldab informatsiooni ja dokumente
• teeb personalitööd.

Koolitus toimub tööpäeviti kl 9.15 -16.30 aadressil Aia tn 7, Tallinn.

Õpe viiakse läbi eesti keeles.

Koolituse raames on võimalik sooritada arvutikasutamisoskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid arvutikasutamise oskusi tõendav sertifikaat.

Osalejatele korraldatakse töölesaamist toetavaid tegevusi (tööklubid nõustamine). Koolituse järel on osalejatel võimalik läbida tööpraktika ettevõttes.

Osalejatele makstakse stipendiumi, vajadusel ka sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/assistendiprojekt

Lisainfo ja registreerimine:

Nele Kink, BCS Koolitus, tel 684 0289, nele.kink@bcs.ee


Investeering: osalejatele tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Andrus Koka, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Hille Luht-Pihelgas, Karmen Ruut
Päevade arv: 22 päeva (sees töölesaamist toetavad tegevused: tööklubid, nõustamine)
Tundide arv: 148

Sihtgrupp:Noored, vanuses 16-29 aastat, kes ei ole omandanud kõrgharidust, kuid kellel on soov töötada sekretäri, bürootöötaja, assistendi, infotöötaja jms oskusi eeldaval ametikohal ja kes praegu ei tööta ega õpi ning soovivad läbida sekretäri koolituse koos töölesaamist toetavate tegevustega täismahus.

Programm:
  • Eesmärgipärane, avatud ja positiivne suhtlemine
  • IKT-töövahendite ja kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook) kasutamine
  • Informatsiooni haldamine
  • Dokumentide koostamine, vormistamine, haldamine
  • Personalitöö ettevõttes
  • Info-, reklaam- ja müügimaterjalide koostamine ja kujundamine (pilditöötlus- ja kujundustarkvara Adobe PhotoShop ja Adobe Illustrator kasutamine)
  • Meeskonnatöö

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul koolitatavatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.Küsi lisa
Sulge