Uudiskirja ja veebilehe kujundamine (Adobe Photoshop ja Illustrator CC baasil)

Arvutikasutajale

Kursuse eesmärgiks on arendada osalejate oskusi uudiskirja- ja veebilehtede kujundamises.

Koolituse läbinu:

 • töötab veebigraafikaga
 • kujundab bännereid
 • loob uudiskirja ja veebilehe kujunduse

Eelteadmised: töökogemused Windows keskkonnas kasutaja tasemel. Illustraatori ja PhotoShopi programmi baasoskused.


Investeering: 250,00 € + km
Lektor: Kersti Laidvee, BCS Koolituse graafikalektor-konsultant
Päevade arv: 2
Tundide arv: 12 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kelle tööülesannete hulka kuulub bännerite ja veebilehtede kujundamine

Programm:
 • Veebilehe kujundusprotsess
  • näidislehe tutvustus

 • Uudiskirja ja veebilehe disain Adobe Photoshop'is

  • abivõrgustiku kasutamine
  • veebilehe maketi loomine
  • värvide (Color Guide) ja fontide (Google Web Fonts) valik 
  • veebilehe erinevate osade kujundamine -päis, navigeering, sisu, jalus
  • erinevate kujundite loomine, täited ja efektid
   • veebis pakutavate kujundite juurde lisamine
   • ikoonide lisamine (Icon Finder abil)
   • sisueraldajate kujundamine
  • töö kihtidega - Layers
   • ümbernimetamine, järjestamine, ühendamine
   • grupeerimine, läbipaistvus Opacity ja Layer Styles
  • sisu joondamine, paigutamine
  • töö tekstiga
  • töö piltidega 
   • piltide suuruse muutmine, peegledamine, pööramine
   • kujundi sisse paigutamine Clipping Mask, fotogalerii
   • taustast väljapuhastamine
  • logode kasutamine
   • Smart Object
   • jpg formaadis logode üle joonistamine Adobe Illustratoris
  • mustrite loomine Adobe PhotoShopis
  • töö Artboard'iga
   • Artboardi lisamine ja Arboard filtri kasutamine
  • tööd lihtsustavad kiirkorraldused
  • piltide exportimine
   • jpg, png, svg
   • HTML and images
 • Harjutus: näidisveebilehe ümber kujundamine

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses.

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Küsi lisa
Sulge