UUS! IT-süsteemide spetsialisti koolitus

Tööotsijatele

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele  IT-süsteemide spetsialisti tööks vajalikke erialaoskusi ning -teadmisi.   

Õpiväljundid
IT-süsteemide spetsialisti koolituse läbinu:
• oskab paigaldada, kasutada ning hallata arvuti riistvara, süsteemi- ja rakendustarkvara, operatsioonisüsteeme, servereid, serveritarkvara
• tunneb arvutivõrkude seadmeid, arhitektuuri ja teenuseid ning lahendab nendega seotud probleeme
• oskab kasutada IT turvameetmeid
• osutab IT-alast tuge
• tunneb IT-valdkonna seadusandlust ning tööohutuse reegleid
• oskab teenindada kliente, teostada müüki, tegutseda meeskonnas, teha tööd projektipõhiselt. 

Koolitus sobib IT-valdkonnas algajatele.

Koolitus toimub tööpäeviti kl 9.15 -16.30 aadressil Aia tn 7, Tallinn.

Õpe toimub eesti keeles ning on kombineeritud klassiõppe ja praktilise õppena IT-valdkonna ettevõttes.

Koolituse lõpus on võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

Koolitus pakub tööle minekuks vajalikku tuge.

Osalejatele makstakse stipendiumi ja sõidutoetust.

Koolitus saab teoks projekti raames: http://www.bcskoolitus.ee/itspetsialistiprojekt

Lisainfo ja registreerimine:

Nele Kink, BCS Koolitus, tel 684 0289, nele.kink@bcs.ee

 


Investeering: osalejatele tasuta
Lektor: BCS Koolituse koolitajad: Andrus Koka, Kersti Laidvee, Margus Sakk, Merje Vaide, Tarmo Rosenfeldt, Ants Sild; BCS Koolituse partnerkoolitajad: Jaan Oruaas, Hille Luht-Pihelgas
Päevade arv: 57 päeva (sisaldab töölesaamist toetavaid tegevusi: tööklubid, nõustamine, tööpraktika)
Tundide arv: 224

Sihtgrupp:Koolitusele on oodatud noored vanuses 16-29 aastat, kes hetkel ei tööta ega õpi ja kellel on omandatud põhi-, üldkesk-või kutsekeskharidus ning soov töötada IT-süsteemide spetsialisti oskusi eeldaval ametikohal.

Programm:
 • Arvuti riistvara (ehitus ja tööpõhimõtted)
 • Operatsioonisüsteemide paigaldamine (installeerimine, MS Windows 10 paigaldamine)
 • MS Windows 10 tugi töökeskkonnas (kliendikeskkonna ettevalmistamine; tarkvara, võrgu ja võrguseadmete probleemide lahendamine; kaughaldamine)
 • Süsteemitarkvara (operatsioonisüsteemide alused, paigaldamine)
 • Rakendustarkvara (olemus, paigaldamine, võimaluste kasutamine)
 • Arvutivõrgud (võrkude topoloogia, võrguseadmed, võrguteenused)
 • Serverid (paigaldamine, haldusvahendid; serveri teenused, monitooring, hooldus)
 • IT turvalisuse tagamine
 • IT-valdkonna teenuste osutamine ja tugi
 • Juriidika (IT-valdkonnaga seotud seadusandlus, autoriõigus, litsentsid, lepingud, tööohutus, andmete kaitse)
 • Kontoritöö tarkvara (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Access, MS Visio) kasutamine
 • Klienditeeninduse ja müügi põhimõtted
 • Projektipõhine tegutsemine, töö meeskonnas

Õpiväljundite saavutamine selgitatakse välja koolituse jooksul osalejatele antavate iseseisvate praktiliste töödega.


 Küsi lisa
Sulge