IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva

Õpetajale

Koolitusel demonstreeritakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.

Koolitusel käsitletavad teemad: loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega, esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis, ühiskirjutamise vahendid, veebipõhiste testide ja mängude loomine, taskuhääling, nutitelefon võõrkeeletunnis. Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

Koolitus toimub kahel päeval, koolituse kestus on 8 ak tundi, mõlemal päeval  kella 14.45 -17.45


Investeering: 86,00 € + km
Lektor: Meeri Sild
Päevade arv: 2 kontaktõppepäeva, 4 tundi kummalgil päeval
Tundide arv: 8 tundi

Sihtgrupp:Võõrkeeleõpetajad

Küsi lisa
Sulge