Nutikad lahendused klassiõpetaja töös ainete lõimimisel ja uue õppekava rakendamisel

Õpetajale

Koolituse põhirõhk on praktilisel tegevusel. Tutvustatakse innovaatilisi õpimeetodeid. Tähtsal kohal on koolitusel koostöö ja ainete lõimimine. Lõimitakse õppeainetest eesti keelt, matemaatikat, loodusõpetust ja kunstiõpetust. Koolitusel käsitletavad teemad: ühiskirjutusvahendid, mängud ja nende loomine, videotöötlus, pilditöötlus, avatud õpikeskkonnad. Kursuse käigus näidatakse võimalusi, kuidas siduda IKT-d erinevate ainetega ning kuidas neid aineid lõimida. Keskseks teemaks on käesolev aastaaeg, mille ümber toimuvad erinevad tegevused. Olulisteks märksõnadeks on loovus ja koostöö. Õpetajad saavad võimaluse kõike praktiliselt läbi katsetada, et hiljem oleks lihtsam õpitut rakendada õpilastega.

Koolitust on võimalik tellida ka  kokkuleppel maakondadesse (min 15 osalejat)


Investeering: 85,00 € + km
Lektor: Kristi Rahn, Ingrid Maadvere
Päevade arv: 1
Tundide arv: 8 tundi

Sihtgrupp:Üldhariduskoolides põhiaineid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus) õpetavad klassiõpetajad.

Programm:

10.00 - 11.30 eesti keel

• Wiki loomine (kogu kursuse õpikeskkond)

• Ühiskirjutamine

• Ühiskirjutusvahendid, tekstitöötlus veebis

• Sõnapilved

11.30-11.40 paus

11.40-13.10 loodusõpetus

• Video loomine

• Heli salvestamine

• Loodusvaatlused Internetis

13.10 -14.00 lõuna

 14.00 -15.30 matemaatika

• Matemaatilised jutukesed

• Mängud Internetis

• Loogika arendamine, mõtlemisülesanded

• Ühine arvutamine

15.30-15.45 paus

15.45 -17.15 Kunstiõpetus, tööõpetus

• Ühisjoonistamine

• Tööde vormistamine InternetisKüsi lisa
Sulge