Arvuti baasoskuste koolitus (ECDL Standard ettevalmistusprogramm)

Õpetajale

Koolituse tulemusena omandate:

 • Microsofti kontoritarkvara põhiprogrammide MS word, MS Excel, MS Powerpoint ja MS Outlook osakused baastasemel
 • hea ülevaate turvalisest arvuti kasutamisest ja elektroonsest suhtlusest
 • Windows operatsioonisüsteemi kasutamisoskused
 • elektroonse failihalduse ja veebisirvimise oskused
 • erinevate veebipõhiste koostöövahendite kasutamisoskused (SKYPE, Google, Facebook)
 • ettevalmistuse rahvusvahelise programmi ECDL Standard profiili eksamite tegemiseks. Eksamite sooritamise korral omandate ECDL Standard sertifikaadi.

Koolituse hind sisaldab 7 ECDL eksamit. Koolituse hind ilma eksamiteta 560,00 eur + km 

NB! Koolitus kestab kokku 5 päeva ja toimub kahes jaos.


Investeering: 599,00 € + km
Lektor: Tarmo Rosenfeldt
Päevade arv: 5
Tundide arv: 40 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitus on mõeldud kõigile, kelle igapäevatööd arvuti baasteadmised lihtsustavad. Samuti väga hea ettevalmistus neile, kes soovivad rahvusvahelist ECDL sertifikaati omandada. Osalemise eelduseks on töökogemus Windows töökeskkonnas kasutaja tasemel.

Programm:

Koolituse programm vastab õppekavale ECDL syllabus 5.0


Arvuti põhitõed (MS Windows)

Tekstitöötlus (MS Word)

 • Teksti sisestamine, redigeerimine ja kujundamine
 • Dokumendi salvestamine
 • Dokumendi avamine
 • Dokumendi ettevalmistus väljatrükiks ja väljatrükk
 • Teksti ümberpaigutamine ja kopeerimine
 • Tabeli loomine ja kujundamine
 • Lihtsamate loetelude sisestamine
 • Pildi lisamine dokumenti
 • ECDL eksam "Tekstitöötlus"

   Tabelid (MS Excel)

 • Lahtrid
 • Töölehtede haldus
 • Valemid ja funktsioonid
 • Erinevat tüüpi andmete sisestamine, kustutamine ja redigeerimine
 • Andmete ümberpaigutamine ja kopeerimine
 • Tabelite koostamine (põhimõtted, valemite kasutamine)
 • Tabelite kujundamine
 • Diagrammide loomine
 • Tabeli ja diagrammi ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
 • ECDL eksam "Tabelitöötlus"

Esitlus (MS PowerPoint)

 • Rakenduse kasutamine
 • Esitluse koostamine
 • Tekst
 • Diagrammid
 • Graafikaobjektid
 • Väljundite ettevalmistamine
 • ECDL eksam "Esitlus"

 Interneti põhitõed         

 • Veebisirvimine ja võrguturbe kontseptsioon
 • Veebibrauseri kasutamine, brauseri seaded, järjehoidjad
 • Efektiivne infootsing internetist, informatsiooni kriitiline analüüs
 • Põhiteadmised andmeturbest
 • Põhiteadmised internetiühiskonnast, internetisuhtlusest
 • E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine, e-kirjade seaded (MS Outlook baasil)
 • E-kirjade organiseerimine ja otsing, kalendri kasutamine
 • ECDL eksam "Interneti põhitõed"

Koostöö Internetis     

 • Veebikoostöö ja pilveteenuste põhimõisted
 • Kasutajakontode loomine veebipõhiseks koostööks
 • Pilve ja veebipõhiste vahendite kasutamine kasutamine koostöö eesmärgil
 • Veebipõhiste kalendrite kasutamine
 • Koostöö ja suhtlus läbi sotsiaalvõrgustike, blogide ja wikide
 • Veebipõhiste koosolekute planeerimine ja läbiviimine, e- õppekeskkondade kasutamine
 • Mobiilitarkvara baasoskused - e-post, rakendused ja sünkroniseerimine
 • ECDL eksam "Koostöö Internetis"

 Turvalisus

 • Turvalisuse põhimõisted
 • Pahavara
 • Võrguturve
 • Turvaline veebikasutus
 • Sidevahendid
 • Turvaline andmehoid
 • Id-kaardi kasutamine
 • ECDL eksam "IT turvalisus"

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Küsi lisa
Sulge