Juhtimise kursus IT eest vastutajatele - Kuidas saavutada parem üksteisemõistmine äri ja IT vahel?

Juhile

Koolituse tulemusena:

 • saavutate parema üksteisemõistmise äri ja IT vahel;
 • omandate arusaama tähtsamatest strateegilise planeerimise ja juhtimise meetoditest ja nende kasutamisest;
 • saate arusaama ärijuhtide mõtteviisist ja juhtimismeetoditest ning juhtide poolt IT-le esitatavate nõudmiste põhjustest;
 • saate teadmised, kuidas IT-süsteemide arendus rakendada organisatsiooni äriarenduse teenistusse;
 • omandate mitmete konkreetsete IT-juhtimise tööriistade ja –meetodite kasutusoskuse.

Investeering: 250,00 € + km.
Lektor: Ants Sild - BCS Koolitus AS konsultant ja lektor strateegilise juhtimise ja IKT rakendamise alal, PhD Baltic Computer Systems juhatuse esimees
Päevade arv: 1
Tundide arv: 8,5 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:IT juhid, kes vastutavad IT arenduse ja toimimise eest organisatsioonis, IT eksperdid ja spetsialistid, kelle töö nõuab juhtidega suhtlemist ja juhtimismeetodite tundmist; tippjuhid (s.h. tegev-, arendus- ja finantsjuhid), kes vastutavad tehnoloogiaarenduse eest ja vajavad täpsemat arusaama IT-juhtimise spetsiifikast

Programm:

Teemad:

 • Juhi töö – mis on need töölõigud, kus pean juhtimismeetodeid kasutama?
 • Juhtimistööriistad – mis ja milleks? Mis on levinuimad ja tulemuslikumad juhtimismeetodid ja -tööriistad
 • Ja meetoditest lähemalt:
  • Strateegiline planeerimine
  • Eesmärgistamine, visioon, missioon, …
  • Analüüsimeetodid: SWOT, väärtusahel, Porteri turujõudude mudel, stsenaariumid …
  • Terviklikud juhtimiskontseptsioonid: TQM - kvaliteedijuhtimine, Tasakaalus tulemuskaart
  • Protsessijuhtimine
  • Otsustamine, prioriteetide valik, kriitilised edutegurid
 • Infotehnoloogia juhtimise eripärad
  • Infotehnoloogia strateegiline tähtsus
  • Innovatsioon, muutuste juhtimine
  • IT juhtimise rollid ja töökorralduse spetsiifika
  • Ettevõtte arhitektuuri raamistik, IT teenuste juhtimine
 • Mina kui juht - enesearendamine, liider ja eestvedamine
  • Talendijuhtimine
  • Tundetarkus – emotsionaalne intelligentsus

LISAKSKüsi lisa
Sulge