Registreeri
Infoturbeteadlikkuse tõstmine
Esitamiseks Maksu-ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta (TMS §26 p1,2)
sh info, mida soovite arvele