Registreeri
Microsoft SQL 2014 andmeaida haldus (MOC#20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server®)
860,00 € + km
Esitamiseks Maksu-ja Tolliametile koolituskulude tasumise kohta (TMS §26 p1,2)
sh info, mida soovite arvele