Projekt aitab neid, kes soovivad omandada kaasaegses töökeskkonnas edukalt töötamiseks vajalikud oskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.

PROJEKTI TEGEVUSED:

150 inimesele:
• IKT kasutusoskustega klienditeenindaja – e-teenindaja koolituse läbiviimine
• ettevõttes erialase tööpraktika võimaldamine
• muu tööle rakendumiseks vajaliku toe võimaldamine.

Koolituse raames on osalejatel võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid arvutikasutamise oskusi tõendav sertifikaat.

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

• soovid omandada praktilised oskused kaasaegses töökeskkonnas toimetulemiseks ja saada selliseid oskusi eeldavale tööle

  • • oled vähemalt 12 kuud tööturult eemal olnud (sealhulgas näiteks lapsehoolduspuhkusel viibimise, ajateenistuse, laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemise, tervisliku seisundi vms põhjusel) ja ei ole hõivatud tööga.

KOOLITUSE TOIMUMISKOHT:

  1. Tallinn

PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

projekti registreerumise järel selgitatakse välja sobivus projekti, täpsem info registreerumisel.

PROJEKTI KESTUS: 01.07.2016 – 30.06.2018

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt „Klienditeenindus ja –e-teenindus kaubanduses“ saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.