Projekt "JOBIT" aitab leevendada tarkvaraarendajate põuda

Jobit_logo

Tarkvaraarenduse spetsialistidest on nii Eesti kui kogu Euroopa tööturul suur puudus ja seepärast on oluline, et neid koolitataks senisest tunduvalt rohkem. Hetkel on valdav arvamus, et tarkvaraarendus on valdkond, kus töötamiseks on kindlasti vaja läbida erialane bakalaureuse- või magistriõpe. Samas paljudes Euroopa riikides õpetatakse tarkvaraarendajaks edukalt ka kutsehariduse tasemel s.o kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel, mille kaudu on võimalik omandada noorem tarkvaraarendaja oskused.

Eesti kutsekoolides saab küll erialana õppida tarkvaraarendust, kuid seal õpetatakse liiga vähe praktilisi ja innovaatilisi oskusi, mida ettevõtted vajavad. Ka on Eesti kutsehariduses tarkvaraarenduse õppe tulemuslikuks läbiviimiseks praegu puudu sisukatest õppematerjalidest ja efektiivsest õpetamise metoodikast.

Projekt "JOBIT"

BCS Koolitus teostab koostöös Küprose ja Itaalia partneritega projekti "JOBIT", mille eesmärgiks on arendada partnerriikide, ka Eesti jaoks kutsehariduse tasemel noorem tarkvaraarendajate väljaõppe uuenduslikku sisu ja koolitusmetoodikat.

Selleks viiakse kõigepealt Eestis, Küprosel ning Itaalias läbi tööturu ja tööandjate uuring selgitamaks välja, milline on ettevõtete vajadus kutsekvalifikatsiooniraamistiku 3.–5. tasemel oskustega noorem tarkvaraarendajate järele ja milliseid konkreetseid oskusi sellisel tasemel tarkvaraarenduse õppes tuleks õpetada.

Uuringu tulemuste alusel luuakse kutsehariduse taseme jaoks tarkvaraarenduse õppe uuendusliku sisuga õppematerjalid ja -metoodika.

Projekt hõlmab ka tegevusriikide kutsekoolide tarkvaraarenduse eriala õpetajatele pilootkoolituse läbiviimist, mille jaoks töötatakse koostöös tööandjatega välja õpetajakoolituse õppekava. Koolituse läbinud õpetajad mõistavad, milliste oskustega spetsialiste tööandjad vajavad ning oskavad kutsekoolis tarkvaraarenduse õppe uuenduslikult sisustada ja läbi viia. See omakorda aitab kutseõppes ette valmistada selliste oskustega tarkvaraspetsialiste, keda tööandjatel tõesti tarvis on.

Väljatöötatav innovaatiline tarkvaraarendaja kutseõpe kohandatakse projekti iga partnerriigi riiklikust õppekavast, kutsestandarditest jms lähtuvalt iga riigi jaoks sobivaks. Kõik õppematerjalid koostatakse Eesti jaoks eesti keeles ja Eesti kutsekoolide õpetajate koolitus viiakse samuti läbi eesti keeles.

Projekti "JOBIT" viib BCS Koolitus ellu koostöös partneritega European University Cyprus (Küpros) ja CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo  (Itaalia) aastatel 2015–2017, seda toetab Euroopa Liidu programm Erasmus+.

BCS Koolitus pakub koostöövõimalust tarkvaraarenduse eriala õpetavatele kutseõppeasutustele ja noorem tarkvaraarendajaid omale ametisse vajavatele ettevõtetele, kes on huvitatud sellest, et tarkvaraarenduse kutseõppe kaudu jõuaks tööle võimalikult tugevad spetsialistid. Huvitatutel palume võtta BCS Koolitusega ühendust. Muudame koos tarkvaraarendajate ettevalmistamise Eesti kutseõppes paremaks!

PROJEKTI "JOBIT" EESTI UURINGUST ÜLEVAADE

Õppematerjalid - Veebirakenduse loomine PHP ja Silexi baasil (est, eng)

Käsiraamat õpetajale, Scrum in Education (est, eng)

PROJEKTI "JOBIT" VEEBILEHT

PROJEKTI "JOBIT" FACEBOOKI LEHT

Partnerid:

BCS Koolitus        ceipes       European University Cyprus      

Koostööpartner:

Tartu Kutsehariduskeskus

 

 
Sulge