PROJEKT "IT-SPETSIALISTI KUTSEOSKUSTEGA TÖÖELLU“

 

aitab neid, kes soovivad omandada IT-süsteemide spetsialisti või projektijuhi erialaoskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.

PROJEKTI TEGEVUSED:

150 inimesele:
• IT-süsteemide spetsialisti või projektijuhi erialakoolituse läbiviimine
• IT-valdkonna ettevõttes erialase praktilise õppe korraldamine
• muu tööle rakendumiseks vajaliku toe võimaldamine.

Koolituse raames on osalejatel võimalik sooritada kutseeksam ja saada kutsetunnistus.

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

• soovid omandada IT-süsteemide spetsialisti erialaoskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle
• oled noor vanuses 16-29 aastat, kellel ei ole omandatud kõrgharidust ning kes ei õpi ega tööta.

KOOLITUSE TOIMUMISKOHT:

  1. Tallinn

PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

projekti registreerumise järel selgitatakse välja sobivus projekti, täpsem info registreerumisel.

PROJEKTI KESTUS: 01.07.2016 – 30.06.2018

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.