Koolitused

Windows 7 kasutajatugi (MOC#50331: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician)

4-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi tehnilise toe töötajatele Windows 7 probleemide selgitamisel, kirjeldamisel ja lahendamisel laua- ja sülearvutitel. Kursus annab ettevalmistuse eksami 70-685 sooritamiseks. Kursuse läbimise järel oskab kursuslane määratleda ja lahendada rakenduste probleeme, võrguprobleeme, hallata ja hooldada Windows 7 süsteeme, toetada mobiilseid kasutajaid, määratleda ja lahendada turvaprobleeme.

Vaata lähemalt
Windows 7 konfigureerimine (MOC#6292: Installing and Configuring Windows 7 Client)

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 7 konfimisest ja haldusest. Õpime toodet paigaldama ja anname põhjaliku ülevaate Windows 7 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Windows 7 paigaldamine ja haldus ettevõttes koos ülevaatega Windows 8 paigaldustööriistadest (MOC#6294: Planning and Managing Windows 7 Desktop Deployments and Environments)

4-päevane kursus peab silmas IT-spetsialiste, kes on spetsialiseerunud kasutaja arvutite paigaldusele, haldusele ja seadistusele. Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes. Kursus on mõeldud ka eksami 70-686 ette valmistamiseks.

Koolituselt saad ülevaate Windows 8 paigaldustööriistadest

Vaata lähemalt
Windows 8.1 konfigureerimine (Course 20687: Configuring Windows 8.1)

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8 konfimisest ja haldusest. Õpime toodet paigaldama ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
UUS! Praktikum: Windows 8 paigaldus ettevõttes

1-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8 paigaldusest ettevõttes uusimate Microsofti paigaldusvahendite baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest ja klientide ühilduvuse hindamisest Windows 8-le üleminekul. Seejärel ülevaade uutest tööriistadest Windows 8 paigaldusel (ADK komplekt, Windows PE uus versioon koos Powershelli toega, Powershelli moodulid, mis aitavad Windows 8 paigaldusel) ning seejärel ülevaade paigalduse automatiseerimisest kasutades uusimaid Microsfti paigalduskeskkondi ja tehnoloogiaid.

Vaata lähemalt
UUS LIITKURSUS! Windows 8.1 haldus ja kasutajatugi (MOC#20688: Supporting Windows 8.1 + osaliselt MOC#20687 Configuring Wndows 8.1)

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8.1 haldusest ja diagnostikast ning probleemide lahendamisest. Õpime Windows 8.1 paigaldust, haldust, probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8.1 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
UUS! Windowsi kliendi ja rakenduste paigaldusmeetodid, Windows Server 2012 kaugtöölaua teenuste seadistamine (Liitkursus MOC#20415: Implementing a Desktop Infrastructure + MOC#20416: Implementing Desktop Application Environments)

5-päevane liitkursus katab IT spetsialisti jaoks kogu töölauarakenduste temaatika nii infrastruktuuri, virtualiseerimise, terminali - kui ka muude teenuste rakendamisel, et võimalikult efektiivselt ja turvaliselt Windows kasutajaliidesest maksimum võtta. Materjal katab küll eksamite 70-415 ja 70-416 temaatikat kuid eeldatakse ka vastavat praktikat.

Vaata lähemalt
UUS! Windows 8.1. kasutajatugi (MOC#20688: Supporting Windows 8.1)

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 8.1 diagnostikast ja probleemide lahendamisest. Õpime toote probleeme analüüsima ja anname põhjaliku ülevaate Windows 8.1 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Klienditöökohtade ja kliendirakenduste masspaigaldusmeetodid ettevõttes (MOC#0695 Deploying Windows Devices and Enterprise Apps)

3-päevane kursus peab silmas IT- spetsialiste, kes on spetsialiseerunud ettevõttes klientidele suunatud infrastruktuuri ja teenuste rakendamiseks, et planeerida, paigaldada, uuendada ja seadistada kliendid turvaliselt tööle neile vajaliku rakendustarkvaraga. Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes.

Vaata lähemalt
Arvutivõrgu inventuur, seadistamine ja turvamine vabavara vahenditega Windowsi, Linuxi või segavõrgus

3-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info arvutivõrguteenustest, nende paigaldamisest ja turvamise võimalustest Windowsi ja Linuxi masinate baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest, seejärel jätkame teenuste, arvutite ja rakenduste turvalise paigaldusega. Paigaldame domeeni ja kliendid ning klientidele vajalikud teenused. Seadistame tööle keskkonna uuendamise ja varunduse. Samuti seadistame keskkonna jälgimiseks vajalikud seirerakendused, auditeerimise ja logide ülevaatuse.

Vaata lähemalt
UUS! Klienditöökohtade ja kliendirakenduste masspaigaldusmeetodid ettevõttes (MOC#20695 Deploying Windows Devices and Enterprise Apps)

3-päevane kursus peab silmas IT-spetsialiste, kes on spetsialiseerunud ettevõttes klientidele suunatud infrastruktuuri ja teenuste rakendamiskes, et planeerida, paigaldada, uuendada ja seadistada kliendid turvaliselt tööle neile vajaliku rakendustarkvaraga.  Kursus on pühendatud Windowsi klienditarkvara juurutamisele ettevõtetes.

Vaata lähemalt
Praktikum: Windows 10 tööjaam

1-päevane kursus Windows 10 operatsioonisüsteemist esimese ülevaate saamiseks on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad olla kursis viimaste uuendustega Windowsi kliendi platvormil. 

Vaata lähemalt
Praktikum: Automaatikatööriistad Windows 10 paigalduseks ettevõttes

1 - päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 10 paigaldusest ettevõttes uusimate Microsofti paigaldusvahendite baasil.  Alustame arvutivõrgu kaardistamisest ja klientide ühilduvuse hindamisest Windows 10-le üleminekul. Seejärel anname ülevaade uutest tööriistadest Windows 10 paigaldusel (ADK komplekt, Imaging and Configuration Disainer) ning seejärel ülevaade paigalduse automatiseerimisest kasutades uusimaid Microsfti paigalduskeskkondi ja tehnoloogiaid.

Eelteadmised: Baasteadmised võrgundusest, skriptimisest ja aktiivkataloogi domeeniteenusest. Kogemus töötamisel Windowsi serverite ja lauaarvutitega.

Vaata lähemalt
IT spetsialisti baaskoolitus

2-päevasel kursusel õpetame ja pakume kogemusi arvuti riist- ja tarkvara koostoimimise põhimõtetest. Anname ülevaate arvuti riistvarakomponentide valiku ja diagnostika võimalustest. Koolitus hõlmab ka arvutile operatsioonisüsteemi paigaldamist koos rakenduste lisamisega ja arvuti seadistamist turvaliseks töökohaks ettevõtte arvutivõrgus.

Koolituse läbinu:

 • tunneb riist- ja tarkvara koostoimimise põhimõtteid;
 • tunneb riistvarakomponentide parameetreid ja valikukriteeriume
 • oskab paigaldada operatsioonisüsteemi ning rakendusi(kasutades skripti)
 • saab teadmised arvutivõrgu protokollidest ja võrguseadmetest
 • oskab sedistada turvalist töökohta ettevõtte arvutivõrgus
Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajatoe kursus (MOC#10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10)

4 päevase kursuse eesmärgiks on viia IT-spetsialist kurssi Windows 10 diagnostika ja probleemide lahendamisega. Õpime Windows 10 probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 10 diagnostikatööriistadest.

Vaata lähemalt
Microsofti pilveteenuste paketi Office365 paigaldus, haldus ja integreerimine ettevõttes

3-päevane kursus Office 365 pilvteenuste haldamisest ettevõttes. Kursus on mõeldud IT-spetsialistidele, et õppida ettevõttes paigaldama Office 365 pilveteenuseid ja saada vajalikud teadmised nende teenuste sidumisest olemasolevate teenustega (Active Directory, Exchange Server 2013).

Koolituse läbinu:

 • oskab planeerida ja paigaldada Office 365 teenused ettevõttes;
 • haldab Office 365 kasutajaid, gruppe ja litsentse;
 • seadistab kataloogisünkroniseerimisteenust ja Exchange hübriidlahenduse pilveteenusega;
 • planeerib ja seadistab AD partnerlusteenuse ja partnerdomeene, klienditarkvara, Sharepoint Online´i,  Skype for Business,  Onedrive for Business ja Azure RMS teenust; j
 • jälgib Office 365 teenuste toimivust ja teeb diagnostikat.
Vaata lähemalt
Windows 10 kasutajatugi

Koolituse läbinu omandab teadmised Windows 10 haldusest ja diagnostikast,
õpib Windows 10 paigaldust, haldust,probleemide analüüsimist ja
omandab teadmised Windows 10 uutest tehnoloogiatest ning konfimisvõimalustest.

Vaata lähemalt
Windows 10 konfigureerimine ja kasutajatugi (MOC#10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10)

 

4-päevasel kursusel teeme IT spetsialistile tuttavaks ja kättesaadavaks info Windows 10 konfigureerimisest ja diagnostikast ning probleemide lahendamisest. Õpime Windows 10 paigaldust, seadistamist, probleemide analüüsimist ja anname põhjaliku ülevaate Windows 10 diagnostikatööriistadest.

Koolituse läbinu omandab teadmised Windows 10 diagnostikast ning probleemide lahendamisest ning õpib Windows 10 probleemide analüüsimist.

Koolituse läbinu:

 • Oskab installida ja seadistada Windows 10 kliente
 • Teab kuidas hallata faile ja printereid
 • Oskab teha Windows 10 diagnostikat ning lahendada kliendiga seotud kasutajate, rühmapoliitika, võrguühenduste, kaugtöö ja rakenduste probleeme nii domeeni liidetud kui liitmata seadmetel
 • Oskab Windows 10 probleemide analüüsimist
 • Oskab Windows 10 seadmeid taastada ja varundada
 • Oskab kasutada Powershelli skripte halduseks
Vaata lähemalt
Sulge