Eesti e-teenused - millised on minu võimalused | ID-kaart ja mobiil-ID digiallkiri - kuidas kasutada? | Esmased arvutioskused ja internet - minu igapäevased töövahendid | Minu oma e-maili aadress!

Registreeru eraisikuna Registreeru ettevõttena

Projektist


Test ennast!
Eeltest, koolituse alustajale
Järeltest, koolituse lõpetajale

Baaskoolituse läbinu:
• kasutab arvutit ja teisi nutiseadmeid (tahvelarvuti, nutitelefon jms) iseseisvalt algtasemel;
• omab algteadmisi enam levinud arvuti riistvarast, tarkvarast (mh. vabavaralistest) ja failihaldusest;
• teab ja oskab kasutada Eesti ID-kaarti  ja  mobiil-ID lahendusi avaliku- ja erasektori teenuste tarbimisel (sh riigiportaal www.eesti.ee);
• on teadlik e-allkirja (mh. digiallkirja, mobiil-ID) olemusest;
• teab küberruumi riske ja oskab neid vältida;
• oskab internetist infot otsida (mh. riigi- ja KOV asutuste veebilehtedelt, www.eesti.ee; Riigi Teatajast jt);
• oskab kasutada elektronposti sh.@eesti.ee meiliaadressi, www.eesti.ee  rubriike „minu postkast“ ja „minu dokumendid“;
• oskab kasutada enam levinud sotsiaalset tarkvara ja võrgustikke;
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente ja juhendi abil lihtsamaid tabelarvutuse tabeleid.

Järgmised avalikud koolitused:
03.01.18  9.00 – 17.00 Avalik koolitus, eesti keeles –  vabad kohad!
BCS Koolitus, Aia 7,Tallinn
29.01.18  17.00 -21.00  Tallinna Lasnamäe Gümnaasiumis, vene keeles – vabad kohad!
31.01.18  17.00 -21.00 koolituse teine osa, Pae 59, Tallinn
16.02.18   9.00 -17.00 Avalik koolitus, eesti keeles – vabad kohad!
BCS Koolitus, Aia 7, Tallinn
20.02.18   9.00 – 17.00 Avalik koolitus, vene keeles –  vabad kohad!