Projekti esimeses töötoas oli teemaks ümberpööratud klassiruumi metoodika

Projekti “Creative Classroom”  õpetajate digididaktika kursuse raames toimub neli töötuba.

Esimene töötuba leidis aset 9.-10. aprillil 2015. Koolitasid selles BCS Koolituse koolituskeskuses toimunud töötoas haridusspetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist.

Koolituse põhiteemadeks olid trialoogiline õppimine ja ümberpööratud klassiruumi metoodika. Osalejaid tutvustati ka valmiva tunnistsenariumite loomise tarkvaraga LePlanner.

Taas kogunevad projektis osalevate koolide õpetajad töötoa vormis õppimiseks pärast suvevaheaega, augustis. Selleks ajaks loovad nad ümberpööratud klassiruumi põhimõtete alusel oma tunni stsenaariumi, katsetavad seda tundi oma klassiga, analüüsivad toimunud tundi, koondavad saadud kogemused ja jagavad neid kolleegidega. Augustiks peaks ka valmima tarkvara LePlanner töötav prototüüp, mida õpetajad saavad siis töötoas proovida.

Loe töötoa täispikka kokkuvõtet siin.