Toimub Eesti koolide digitaristu ning digipädevuste uuring

Projekti “Creative Classroom” esimese olulise tööna valmis septembris 2104 Eesti koolide uuringu küsitlus, mis käsitleb järgmiseid teemasid:

  • Õpetajate ja õpilaste digipädevused
  • Kooli digitaristu
  • IKT õppetöö osana
  • IKT süvendatud kasutuselevõtu tugisüsteem

See küsitlus saadeti kõikidele Eesti üldhariduskoolidele. Uuringu vastuste alusel koostatakse analüüs ja valitakse välja koolid, kes hakkavad projektis osalema.