Koolide digitaristu ja digipädevuste uuringu kokkuvõte

2014. aasta sügisel viidi läbi projekti “Creative Classroom” uuring, mille eesmärgiks oli saada ülevaade Eesti koolide hetkeseisust: digitaristust, tehnoloogia kasutamisest õppes ning  õpetajate koolitusvajadustest. Küsitlus põhineb riiklikul Elukestva õppe strateegial 2014-2020 ja uuris koolide valmisolekut digipöördeks.

Küsitluse tulemused on aluseks haridusekspertide poolt väljatöötatavale projekti digididaktia kursuse õppekavale projekti osalema võetavate koolide õpetajate jaoks. Õpetajate koolitus algab aprillis 2015.

Uuringu kokkuvõtte leiad siit .