Projekt “Creative Classroom” innustab Eesti üldhariduskoole kasutama kaasaegseid õppemeetodeid

BCS Koolitus alustab septembris 2014 programmi ERASMUS+ raames projekti “Creative Classroom” tegevusetega. Projekti eesmärgiks on aidata Eesti koole digipöörde elluviimisel ja selleks arendatakse üldhariduskoolide õpetajate oskusi kasutada innovaatiliseid õppemeetodeid.

Projekt on kaheaastane ning BCS Koolitus viib selle läbi koostöös Tallinna Ülikooli, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli (Soome), Ljubljana Ülikooli (Sloveenia) ja Rijeka Ülikooliga (Horvaatia).

Projekti tulemusena valmivad IKT vahendite kasutamisega integreeritud ning kaasaegsetest õppemeetoditest lähtuvad õppetundide stsenaariumid, mis töötatakse välja projekti haridusekspertide ja Eesti õpetajate koostöös.

Rohkem infot juba õige pea!