Valmis uuenduslike õpistsenaariumitega projekti “Creative Classroom” kogumik

Valmis sai projekti “Creative Classroom” käigus loodud uuenduslike õpistsenaariumite ja digididaktiliste juhendmaterjalide kogumik.

Need õpistsenaariumid koostasid selles projektis osalevad õpetajad, kogumiku juhendmaterjalid valmistasid ette selles projektis Eesti õpetajaid koolitanud Horvaatia, Sloveenia, Soome ja Eesti ülikoolide õppejõud. Kogumiku õpistsenaariumid asuvad uudses keskkonnas LePlanner.net, mis on mõeldud õpistsenaariumite loomiseks ja jagamiseks.

Rühmatööna arendasid projektist osa võtvad õpetajad koostöös Ljubljana Ülikooli programmeerijatega matemaatika ja ajaloo alase õpimängu, mis samuti sisalduvad selles kogumikus.

Kogumik valmis eestikeelsensa, kuid selles sisalduvad õpistsenaariumid ja juhendmaterjalid tõlgiti inglise keelde ning neist koostati ka projekti kogumik inglis keeles.

Projekti „Creative Classroom“ käigus valminud kogumik on kõigile vabalt kasutamiseks ja kättesaadav siit:
Eestikeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik
Ingliskeelne projekti „Creative Classroom“ õpistsenaariumite kogumik

 

Projekti tutvustati rahvusvahelisel MIPRO 2016 konverentsil Horvaatias

Projekti “Creative Classroom” koolitajad Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (Rijeka Ülikool, Horvaatia) tutvustasid projekti 31. maist 3. juunini 2016 Horvaatias, Opatijas 39. rahvusvahelise konventsiooni MIPRO 2016 raames läbi viidud konverentsil “Arvutid hariduses” artikli ja ettekandega “Uurimusliku õppe tutvustamine Eesti õpetajatele: projekti Creative Classroom kogemused” (“Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project”). Artikkel on kättesaadav siit.

Projekti esitlus MIPRO 2016 konverentsil Horvaatias.pdf  

 

 

 

 

 

Koolides toimuvad projekti teavitusüritused

Projektist “Creative Classroom” osa võtvad õpetajad jagavad projekti digididaktika koolitusel omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi toimuvates avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti teavitusüritustest ülevaated:
Siivi Jõgi (Virtsu Kool) teavitusüritus
Tatjana Feodorova (Narva Soldino Gümnaasium) teavitusüritus
Ene Martma (Haljala Gümnaasium) teavitusüritus
Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium) teavitusüritus
Ruth Rumask (Laulasmaa Kool) teavitusüritus
Triin Tiisler (Järva-Jaani Gümnaasium) teavitusüritus
Riina Hiob (Roosna-Alliku Põhikool) teavitusüritus
Malve Zimmermann (Tõrva Gümnaasium) teavitusüritus
Ingrid Rõigas (Viimsi Kool) teavitusüritus Töötuba Viimsi valla koolidele 22.08.16
Marika Reinmets (Tallinna Südalinna Kool) teavitusüritus
Maret Markson (Kiili Gümnaasium) teavitusüritus
Karin Tensing (Kuusalu Keskkool) teavitusüritus
Teele Jurtom-Lukašin (Keila Kool) teavitusüritus
Heli Salundi (Pärnu Mai Kool) teavitusüritus

Projekti õpetajad juhendavad 15. aprillil HITSA hariduskonverentsi töötoas teisi õpetajaid

 

Projektis „Creative Classroom“ osalevad õpetajad jagavad projektis õpitud oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariumeid teistele õpetajatele HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ raames 15. aprilli 2016 toimuvas töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“.

Selles töötoas tutvustatakse innovaatiliste õpistsenaariumite loomise põhimõtetteid (digitoega ülesandepõhine õpe, projektõpe, uurimuslik õpe, pööratud klass) ning selles projektis õpetajate poolt õpistsenaariumite koostamise keskkonnas LePlanner loodud matemaatika, humanitaarainete ja loodusainate stsenaariumeid. Praktilise tööna luuakse töötoas üheskoos innovaatiline stsenaarium. Töötuba juhendavad projekti “Creative Classroom” koolitaja Kai Pata (Tallinna Ülikool) ning selles projektis osalevad õpetajad Karin Tensing (Kuusalu Gümnaasium), Kaia Laansoo (Kose Gümnaasium) ja Darja Lopatina (Ehte Humanitaargümnaasium).

Projektis “Creative Classroom” loodud õpistsenaariumeid tutvustatakse ka selle konverentsi raames 14. aprillil toimuvas töötoas “Õpistsenaariumite koostamine LePlanner keskkonnas”, mida juhendab Romil Rõbtšenkov (Tallinna Ülikool), kes on keskkonda LePlanner arendanud koostöös sellest projektist osa võtvate õpetajatega.

Neljanda töötoa teemad olid õpianalüütika ja hindamisviisid

21. ja 22. märtsil 2016 toimus projekti „Creative Classroom“ digididaktika koolituse viimane, neljas töötuba projektist osa võtvatele õpetajatele. Selle töötoa eesmärk oli tutvustada meetodeid ja tarkvaravahendeid, mis aitavad koolitöös läbi viia meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata. Töötoa viisid läbi Ljubljana Ülikooli (Sloveenia), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kuidas digivahendite abil tõhustada koolis meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata, seda käsitlesid töötoas Ljubljana Ülikooli hariduseksperdid Jože Rugelj ja Alenka Žerovnik. Õpetajad said ülevaate nendest õpptööd toetavate vahendite võimalustest, proovisid neid ise kasutada ning analüüsisid, milliseid neist ning kuidas saaks nemad ise oma koolitöös rakendada.

Õpianalüütika vahendeid ja nende kasutamist tutvustasid hariduseksperdid Božidar Kovačić ja Vanja Slavuj Rijeka Ülikoolist. Praktilise tööna katsetasid töötoas osalejad õpianalüütika vahendeid ja ning arutlesid nende kasutamise võimaluste üle oma igapäevases töös.

Õpimärke ja nende kasutamist õppetöös käsitles Tallinna Ülikooli haridusekspert Hans Põldoja. Õpetajad kavandasid harjutustööna ise õpimärgisüsteemi, kujundasid õpimärgid ja analüüsisid, kuidas saaks õpimärgisüsteemi oma töös kasutusele võtta.

Õpetajad on projekti kolme varasema töötoa jooksul õppinud tundma digitehnoloogiat kaasavaid aktiivõppe meetodeid, iseseisva tööna koostanud nende meetodite baasil õpistsenaariume, katsetanud neid stsenaariume õppetöös.

Töötoas analüüsiti Tallinna Ülikooli hariduseksperdi Kai Pata juhendamisel projektis töötubade vahel loodud ja keskkonnas LePlanner kirjeldatud õpistsenaariume. Saadud tagasiside aitas õpetajatel oma stsenaariume täiendada.

Projekti jooksul valmivad õpistsenaariumid koondatakse kogumikuks ja avalikustatakse, et neid saaks õppetöö kaasajastamiseks ja rikastamiseks kasutada ka teised õpetajad.

Projekti käigus on õpetajad õppinud koolitöös kasutama ka õppe-eesmärgiga mänge ja ise loonud õpimängu stsenaariume. Nende endaloodud stsenaariumite alusel on koostöös Ljubljana Ülikooliga nüüdseks valminud kaks õpimängu – ajaloo ning matemaatika alane mäng, mille õpetajad saavad õppetöös kasutusele võtta.

Projektis „Creative Classroom“ osalevad õpetajad jagavad selles projektis saadud kogemusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariume ka teistele õpetajatele. Teavitusüritused toimuvad koolides ja HITSA hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ 15. aprillil 2016 toimuvas töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“ .

Lähema ülevaate projekti neljandast töötoast saad siit.

 

Kolmas töötuba käsitles ülesandepõhist ja uurimuslikku õpet

Projektis osalevad õpetajad kogunesid 14. ja 15. jaanuaril 2016 digididaktika koolituse kolmandasse töötuppa, et õppida koolitöös kasutama digitehnoloogiat kaasava ülesandepõhise ja uurimusliku õppe meetodit. Praktilise koolituse viisid läbi Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli (Soome), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kõigepealt analüüsiti eelmise töötoa järgseid õpetajate iseseisvaid töid, milleks olid projektõppe stsenaariumi koostamine ja katsetamine ning õppemängu stsenaariumi ettevalmistamine.

Selle järel õpetasid Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli hariduseksperdid Katri Myllylä ja Patrick Ausderau kasutama ülesandepõhist õpet ja sellesse kaasama digitehnoloogiat.

Õpetajad said kaasa soovitusi ja palju viiteid konkreetsetele vahenditele ülesandepõhise õppe läbiviimiseks.

Kuidas õppetöös kasutada komplekssete probleemide lahendamist ehk uurimuslikku õpet ja sealjuures rakendada digitaalseid ühistöövahendeid, seda õpetasid Rijeka Ülikooli hariduseksperdid Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković.

Töötoas uurimusliku õppe praktilisel läbiproovimisel võtsid õpetajad appi mitmed veebipõhiseid ühistöövahendeid.

Projektis koostavad õpetajad digitehnoloogiat kasutavaid aktiivõppe meetodeid kaasavaid tunnistsenaariume. Juba on valminud ümberpööratud klassiruumi ja projektõppe stsenaariumid, mida õpetajad on õppetöös ka katsetanud. Kolmandas töötoas õpitud oskusi kasutades valmivad õpetajatel ülesandepõhise ja uurimusliku õppe stsenaariumid, mida samuti seejärel koolitöös proovitakse. Projekti jooksul valmivad stsenaariumid kirjeldavad õpetajad Tallinna Ülikooli poolt loodud õpistsenaariumite loomise tarkvara LePlanner abil.

Valmivad tunnistsenaariumid kogutakse ja avalikustatakse kogumikuna.

Ees on veel õpetajate digididaktika koolituse neljas koolitustsükkel ja selle kahepäevane töötuba, mis toimub märtsis 2016. Koolituse selle osa teemadeks on õpianalüütika ja hindamisviisid.

 Täpsema ülevaate kolmandas töötoas toimunust saad siit.

 

Projekti kolmas töötuba toimub 14.-15. jaanuaril

Projekti “Creative Classroom” õpetajate digididaktika kursuse kolmas töötuba viiakse läbi 14.-15. jaanuaril 2016 BCS Koolituse koolituskeskuses.

Selle töötoa teemadeks on ülesandepõhine ja uurimuslik õpe.

Eesti õpetajaid koolitavad Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkooli (Soome), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Projektis korraldatakse neli praktilist töötuba, millest iga järel kasutavad õpetajad koolitusel saadud uusi oskusi õppetöös ning jagavad seeläbi saavaid kogemusi kolleegidega. Õpetajate praktiliste tööde tulemusena valmib tunnistsenaariumite kogumik.

Teises töötoas õpiti läbi viima mängu- ja projektipõhist õpet

24.-25. augustil 2015 toimus BCS Koolituse koolituskeskuses projekti „Creative Classroom“ digididaktika kursuse teine töötuba Eesti õpetajatele. Selle teemadeks olid mängu- ja projektipõhine õpe. Koolitasid hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist ja Ljubljana Ülikoolist Sloveeniast.

Töötoa sissejuhatuseks analüüsid projektis osalevad õpetajad koos Kai Pataga Tallinna Ülikoolist aprillis 2015 toimunud projekti esimese töötoa järgseid õpetajate kodutöid.

Töötoa esimeseks peateemaks oli mängupõhine õpe. Koolituse selle osa viisid läbi Jože Rugelj ja Matej Zapušek Ljubljana Ülikoolist.  Õpetajad said teada, milline peaks olema hea õppe-eesmärgiga mäng ja kuidas selliseid mänge õppetöös kasutada.  Õppemängud loovad ka projektis osalevad õpetajad ise koostöös Ljubljana Ülikooli IT eriala üliõpilastega, kes teostavad õpetajate poolt koostavad stsenaariumid mängudeks.

Töötoa teiseks peateemaks oli projektõpe. Sellel teemal arutlesid õpetajad koos Mart Laanperega Tallinna Ülikoolist. Õpetajad leidsid, et projektõppel kui aktiivsel ja aineid lõimival õppemeetodil on palju olulisi plusse ning seda tasub õppetöös rakendada. Projektõppe kaasamiseks õppetöösse koostavad õpetajad projektipõhise õpistsenaariumi, viivad selle alusel läbi tunni ning kirjeldavad selle stsenaariumi rakendamise õpiloona.

Projekti esimeses töötoas tutvustati Tallinna Ülikooli poolt ettevalmistatavat tunnistsenaariumite loomise tarkvara LePlanner. Nüüdseks on seda tarkvara õpetajatelt saadud tagasiside alusel edasi arendatud ja õpetajad said LePlannerit töötoas taas katsetada. Kuna see tarkvara ei ole veel valmis, siis said selle arendajad töötoas õpetajatelt kui praktikutelt lisaks väärt ettepanekuid LePlanneri paremaks muutmiseks.

Projekti järgmine, kolmas töötuba toimub jaanuaris 2016. Selleks ajaks peaks ka valmima projektis osalevate õpetajate ja Ljubljana Ülikooli üliõpilaste koostööna loodavad õppe-eesmärgiga mängud.

Põhjalikuma ülevaate töötoas toimunust saad siit.

 

Projekti teine töötuba leiab aset 24.-25. augustil

Projekti “Creative Classroom” teine töötuba projektis osalevatele õpetajatele toimub 24.-25. augustil 2015 BCS Koolituse koolituskeskuses.

Selle töötoa teemaks on mängu- ja projektipõhine õpe.

Koolituse viivad läbi Ljubljana Ülikooli ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kokku toimub projekti õpetajate digidaktika kursuse jooksul neli praktilist töötuba, millest iga järel kasutavad õpetajad koolitusel saadud uusi oskusi õppetöös ning jagavad seeläbi saavaid kogemusi kolleegidega.

Projekti esimeses töötoas oli teemaks ümberpööratud klassiruumi metoodika

Projekti “Creative Classroom”  õpetajate digididaktika kursuse raames toimub neli töötuba.

Esimene töötuba leidis aset 9.-10. aprillil 2015. Koolitasid selles BCS Koolituse koolituskeskuses toimunud töötoas haridusspetsialistid Tallinna Ülikoolist ja Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist.

Koolituse põhiteemadeks olid trialoogiline õppimine ja ümberpööratud klassiruumi metoodika. Osalejaid tutvustati ka valmiva tunnistsenariumite loomise tarkvaraga LePlanner.

Taas kogunevad projektis osalevate koolide õpetajad töötoa vormis õppimiseks pärast suvevaheaega, augustis. Selleks ajaks loovad nad ümberpööratud klassiruumi põhimõtete alusel oma tunni stsenaariumi, katsetavad seda tundi oma klassiga, analüüsivad toimunud tundi, koondavad saadud kogemused ja jagavad neid kolleegidega. Augustiks peaks ka valmima tarkvara LePlanner töötav prototüüp, mida õpetajad saavad siis töötoas proovida.

Loe töötoa täispikka kokkuvõtet siin.