Neljanda töötoa teemad olid õpianalüütika ja hindamisviisid

21. ja 22. märtsil 2016 toimus projekti „Creative Classroom“ digididaktika koolituse viimane, neljas töötuba projektist osa võtvatele õpetajatele. Selle töötoa eesmärk oli tutvustada meetodeid ja tarkvaravahendeid, mis aitavad koolitöös läbi viia meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata. Töötoa viisid läbi Ljubljana Ülikooli (Sloveenia), Rijeka Ülikooli (Horvaatia) ja Tallinna Ülikooli õppejõud koostöös BCS Koolitusega.

Kuidas digivahendite abil tõhustada koolis meeskonnatööd, saada õppetööle tagasisidet ning õppetööd hinnata, seda käsitlesid töötoas Ljubljana Ülikooli hariduseksperdid Jože Rugelj ja Alenka Žerovnik. Õpetajad said ülevaate nendest õpptööd toetavate vahendite võimalustest, proovisid neid ise kasutada ning analüüsisid, milliseid neist ning kuidas saaks nemad ise oma koolitöös rakendada.

Õpianalüütika vahendeid ja nende kasutamist tutvustasid hariduseksperdid Božidar Kovačić ja Vanja Slavuj Rijeka Ülikoolist. Praktilise tööna katsetasid töötoas osalejad õpianalüütika vahendeid ja ning arutlesid nende kasutamise võimaluste üle oma igapäevases töös.

Õpimärke ja nende kasutamist õppetöös käsitles Tallinna Ülikooli haridusekspert Hans Põldoja. Õpetajad kavandasid harjutustööna ise õpimärgisüsteemi, kujundasid õpimärgid ja analüüsisid, kuidas saaks õpimärgisüsteemi oma töös kasutusele võtta.

Õpetajad on projekti kolme varasema töötoa jooksul õppinud tundma digitehnoloogiat kaasavaid aktiivõppe meetodeid, iseseisva tööna koostanud nende meetodite baasil õpistsenaariume, katsetanud neid stsenaariume õppetöös.

Töötoas analüüsiti Tallinna Ülikooli hariduseksperdi Kai Pata juhendamisel projektis töötubade vahel loodud ja keskkonnas LePlanner kirjeldatud õpistsenaariume. Saadud tagasiside aitas õpetajatel oma stsenaariume täiendada.

Projekti jooksul valmivad õpistsenaariumid koondatakse kogumikuks ja avalikustatakse, et neid saaks õppetöö kaasajastamiseks ja rikastamiseks kasutada ka teised õpetajad.

Projekti käigus on õpetajad õppinud koolitöös kasutama ka õppe-eesmärgiga mänge ja ise loonud õpimängu stsenaariume. Nende endaloodud stsenaariumite alusel on koostöös Ljubljana Ülikooliga nüüdseks valminud kaks õpimängu – ajaloo ning matemaatika alane mäng, mille õpetajad saavad õppetöös kasutusele võtta.

Projektis „Creative Classroom“ osalevad õpetajad jagavad selles projektis saadud kogemusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariume ka teistele õpetajatele. Teavitusüritused toimuvad koolides ja HITSA hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ 15. aprillil 2016 toimuvas töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“ .

Lähema ülevaate projekti neljandast töötoast saad siit.