Projektist

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendatakse õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldatakse õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondatakse, et jagada neid kõigile koolidele.

Tegevustes osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.  Projektist võtavad osa mitmesuguste ainete, näiteks matemaatika, geograafia, füüsika, keemia, inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit kasutavate tunnistsenaariumite väljatöötamisega.

Projekti teine töötuba viidi läbi 24.-25. augustil 2015 ning selle teemaks oli mängu- ja projektipõhine õpe. Iseseisva tööna valmisid õpetajatel õppemängude stsenaariumid ja projektõppe tunnistsenaariumid.

Kolmas töötuba toimus 14.-15. jaanuaril 2016. Sellel koolitusel käsitleti ülesandepõhist ja uurimuslikku õpet.

Projekti neljas, viimane töötuba leidis aset 21.-22. märtsil 2016. Selle töötoa teemadeks olid õpianalüütika ja hindamisviisid.

Koolitajatena on projekti kaasatud hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötatakse välja kaasaegsetest aktiivõppe meetoditest lähtuvate õpisenaariumite kogumik, mis tehakse kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks nii eesti- kui ingliskeelsena. Projekti käigus valmiv avaldatakse veebilehtedel Projekti materjalid ja Õpetajate ajaveebid.

Projektis osalevad õpetajad jagasid projektis õpitud oskusi ja tutvustavad projekti jooksul valminud õpistsenaariumeid teistele õpetajatele HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ raames 15. aprilli 2016 toimunud töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“.

Projekti digididaktika koolituse läbinud õpetajad jagavad selle kursuse jooksul omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti käigus valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi koolides toimuvatel projekti teavitusüritustel: avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti tegevused toimuvad perioodil 01.09.2014-31.08.2016.

Projekt “Creative Classroom” saab teoks Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toetusega.