Projektist

Projekti “Creative Classroom” eesmärgiks on aidata Eesti üldhariduskoole digipöördel ja selleks arendati õpetajate oskusi kasutada kaasaegseid õppemeetodeid. Projektis korraldati õpetajatele digididaktika koolituse raames neli töötuba ja iseseisvaid praktilisi töid, mille tulemused ning kogemused koondati, et jagada neid kõigile koolidele.

Tegevustes osaleb 20 eesti ja vene õppekeelega üldhariduskooli üle kogu Eesti.  Projektist võtavad osa mitmesuguste ainete, näiteks matemaatika, geograafia, füüsika, keemia, inglise keele, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad.

Õpetajad kogunesid esimest korda 9.-10. aprillil 2015, kui toimus esimene töötuba ja alustati ümberpööratud klassiruumi õppemeetodit kasutavate tunnistsenaariumite väljatöötamisega.

Projekti teine töötuba viidi läbi 24.-25. augustil 2015 ning selle teemaks oli mängu- ja projektipõhine õpe. Iseseisva tööna valmisid õpetajatel õppemängude stsenaariumid ja projektõppe tunnistsenaariumid.

Kolmas töötuba toimus 14.-15. jaanuaril 2016. Sellel koolitusel käsitleti ülesandepõhist ja uurimuslikku õpet.

Projekti neljas, viimane töötuba leidis aset 21.-22. märtsil 2016. Selle töötoa teemadeks olid õpianalüütika ja hindamisviisid.

Koolitajatena on projekti kaasatud hariduseksperdid Tallinna Ülikoolist, Helsingi Metropolia Rakenduskõrgkoolist (Soome), Ljubljana Ülikoolist (Sloveenia), Rijeka Ülikoolist (Horvaatia) ja BCS Koolitusest.

Projekti jooksul töötati välja digidaktilisi juhendmaterjale sisaldav uuenduslike õpistsenaariumite eesti- ja ingliskeelne kogumik, mis tehti kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks. Projekti käigus valminu avaldati veebilehtedel Projekti materjalid ja Õpetajate ajaveebid, kus on leitavad ka eestikeelne projekti “Creative Classroom” õpistsenaariumite kogumik ja ingliskeelne projekti “Creative Classroom” õpistsenaariumite kogumik.

Projektis osalevad õpetajad jagasid projektis õpitud oskusi ja tutvustasid projekti jooksul valminud õpistsenaariumeid teistele õpetajatele HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi „Fiiberoptiline haridustee“ raames 15. aprilli 2016 toimunud töötoas „Innovaatilised Creative Classroom õpistsenaariumid digivahenditega“.

Projekti koolitajad Nataša Hoić-Božić ja Ivona Franković (Rijeka Ülikool, Horvaatia) tutvustasid projekti 31. maist 3. juunini 2016 Horvaatias, Opatijas toimunud 39. rahvusvahelise konventsiooni MIPRO 2016 raames läbi viidud konverentsil “Arvutid hariduses” artikli ja ettekandega “Uurimusliku õppe tutvustamine Eesti õpetajatele: projekti Creative Classroom kogemused” (“Introducing Inquiry-Based Learning to Estonian Teachers: Experiences from the Creative Classroom Project”). Artikkel on kättesaadav siit ja ettekande slaidid siit.

Lisaks tutvustas projekti koolitaja Nataša Hoić-Božić (Rijeka Ülikool, Horvaatia) projekti 23. augustil 2016 Bosnia ja Hetsegoviinas, Jahorinas toimunud 16. töötoas “Software Engineering: Computer Science Education and Research Cooperation” ettekandega”Creative Classroom Project: Introducing Innovative E-learning Methodologies to Estonian Teachers”.

Projekti digididaktika koolituse läbinud õpetajad jagavad selle kursuse jooksul omandatud digitoega aktiivõppe läbiviimise oskusi ja tutvustavad projekti käigus valminud innovaatilisi õpistsenaariumeid teistele õpetajatele üle vabariigi koolides toimuvatel projekti teavitusüritustel: avatud tundides, töötubades, seminaridel.

Projekti tegevused toimuvad perioodil 01.09.2014-31.08.2016.

Projekt “Creative Classroom” saab teoks Euroopa Liidu programmi Erasmus+ toetusega.