PROJEKT "TÖÖTURU VAJADUSTELE VASTAVATE IKT OSKUSTEGA BÜROO- JA TURUNDUSASSISTENT""

 

aitab neid, kes soovivad omandada sekretäri või turundusassistendi oskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle.

PROJEKTI TEGEVUSED:

150 inimesele:
• sekretäri või turundusassistendi koolituse läbiviimine
• ettevõttes erialase tööpraktika võimaldamine
• muu tööle rakendumiseks vajaliku toe võimaldamine. 

Koolituse raames on osalejatel võimalik sooritada arvutikasutamise oskuste sertifitseerimisprogrammi ECDL eksamid ja saada neid arvutikasutamise oskusi tõendav sertifikaat.

EELDUSED PROJEKTIS OSALEMISEKS:

• soovid omandada sekretäri või turundusassistendi tööks vajalikud oskused ja saada neid oskusi eeldavale tööle
• oled noor vanuses 16-29 aastat, kellel ei ole omandatud kõrgharidust ning kes ei õpi ega tööta.

KOOLITUSE TOIMUMISKOHT:

  1. Tallinn

PROJEKTI KANDIDEERIMINE:

projekti registreerumise järel selgitatakse välja sobivus projekti, täpsem info registreerumisel.

PROJEKTI KESTUS: 01.08.2016 – 31.07.2018

ELLUVIIJA: AS BCS Koolitus

Projekt saab teoks Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel.